רישום צו קיום צוואה בטאבו

רישום דירה בטאבו צוואהרישום צו קיום צוואה בטאבו נמנה בין השירותים השונים שמשרדנו מעניק בענייני ירושה, צוואה ומקרקעין.

צור קשר לייעוץ משפטי בנושא רישום צו קיום צוואה

לאחר שהוגשה בקשה לצו קיום צוואה והתהליך עבר בהצלחה מתקבל הצו המיוחל. בעזרת צו זה ניתן בעצם לרשום נכסי נדל”ן או מקרקעין כגון דירות/מגרשים/חנויות ועוד בלשכות רישום המקרקעין כפי שהצוואה מפרטת על שם היורשים.


עם הצו יש להגיש מסמכים נוספים על מנת להשלים את הליך הרישום בטאבו.

המסמכים הנדרשים לרישום הצוואה בטאבו:

בקשה לרישום הורשה אשר חתומה על ידי היורש או צד מעוניין ומאומתת על ידי עורך דין או רשם. (שימו לב – לשכות רישום המקרקעין אינן מקבלות בקשה אשר החתימה עליהם מאומתת על ידי קונסול.)
במקרה ונתמנה מנהל עיזבון אשר אחראי על חלוקת העיזבון כפי שהצוואה מורה, הבקשה תהא חתומה על ידו ומאומתת על ידי עורך דין או רשם.

יש להגיש כמובן עותק מקורי של צו קיום הצוואה עצמו אשר מאושר ע”י בית משפט בישראל או בית דין דתי או רשם הירושות. לרב יהיה זה רשם הירושות אשר חתום על הצו.

במידה ומבוקש רישום הסכם חלוקת עיזבון, יש לצרף הסכם חלוקת עיזבון מאושר על ידי בית משפט וכן לסמן את האופציה של רישום הסכם חלוקת עיזבון בטופס הבקשה לטאבו.

מיסוי מקרקעין – רישום צו קיום צוואה בטאבו

רישום צו קיום צוואה בטאבועל פי חוק המקרקעין ירושה של נכס מקרקעין בין אם על פי צו ירושה או על פי צוואה אינה נחשבת כמכירת מקרקעין מבחינת סוגיית המס ולכן פטורה ממס. אין צורך אפילו לקבל אישור על הפטור. רישום בטאבו על פי צו קיום צוואה או צו ירושה אינו דורש אישורי מס כלל (מס רכישה או מס שבח) בניגוד לרישומים אחרים של העברות או עסקאות מקרקעין.

לשם הבהרה, במידה והיורש או היורשים מעוניינים למכור את הנכס אז יצטרכו לשלם מס שבח ויום הרכישה לצורך חישוב המס יהיה היום בו המוריש רכש את הנכס.

כמובן שלא ניתן לעשות שום פעולה בלשכת רישום המקרקעין (טאבו) ללא אגרות מתאימות ועל כן יש לצרף את אישורי התשלום על האגרה המתאימה.


קיימים מקרים אחרים בהם יהיה צורך בצירוף מסמכים אחרים בעת רישום צו קיום צוואה בטאבו, לדוגמה:

כאשר מדובר ברישום הסכם חלוקת עיזבון לאחר שנרשמה כבר הורשה, או אם ההסכם כולל נכסים/תמורה שמחוץ לעיזבון – יש לצרף אישורי מיסוי מקרקעין.
כאשר הבקשה או מסמכים מצורפים לה חתומים על ידי מיופה כוח – יש לצרף את ייפוי הכוח אשר מאומת כדין.
כאשר המקרקעין נמצאים בהליכי הסדר נדרש אישור פקיד ההסדר לפעולה .

קושי בזיהוי בעלות כאשר חסר מספר תעודת זהות בנסח

כאשר לא רשום מספר זיהוי לצד שמו של המנוח בפנקסי המקרקעין (נסח) או שפרטי הזיהוי שונים מהרישום בפנקסי המקרקעין, ידרוש הטאבו הוכחות שונות לכך שאכן מדובר באדם אשר הוא הבעלים על הנכס.

הוכחות אלו יכולות להיות מסמכים מקוריים של רכישת הנכס, תעודת רישום ישנה (קושאן), שטרי מכר או שטרי חכירה, אישורים של הרשות המקומית, אישורי מיסים לעסקה או לבעלות בנכס (מס רכוש), או כל מסמך אשר יכול לקשר בין המנוח לבעל הזכות הרשום בפנקסי המקרקעין. אלו אמורים להניח את דעתו של הרשם בטאבו לגבי זיהוי הבעלים ולהסיר ספק לזיוף או טעות.
בנוסף הטאבו ידרוש תצהירים מפורטים של יורש ושל אדם אחר בעניין הבעלות וזיהוי הבעלים.

ישנם מקרים נוספים בהם יידרשו מסמכים נוספים. מסיבה זו כדאי לפנות לעורך דין צוואה הבקי בתחום שידע להכווין ולסייע ברישום הנכס על פי צו קיום הצוואה במקרים השונים.