עורך דין צוואה

עורך דין צוואות וירושותזאב אורזל הינו עורך דין צוואה ותיק ומנוסה ונוטריון אשר ערך מאות צוואות וליווה יורשים בתהליכים השונים הכרוכים בצוואה, קיומה ורישומה.

בין השירותים הניתנים במשרד בענייני צוואה:

  • עריכת צוואה רגילה
  • עריכת צוואה משותפת / צוואה הדדית (לבני-זוג, מורכבות)
  • עריכת צוואה בפני נוטריון
  • טיפול בענייני הירושה בין אם במסגרת צו קיום צוואה ובין אם במסגרת צו ירושה הירושה
  • הגשת בקשות לצווי ירושה ובקשות לצווי קיום צוואה
  • טיפול בעיזבונות.
  • העברת דירה או נכסי מקרקעין אחרים בירושה או מכוח צוואה

.
מהי צוואה
היות ואין אדם יודע את עת פקודתו, הדין מכיר כמובן באמת אנושית בסיסית כי זמן חיי האדם קצוב, ולפיכך יש צורך בהסדר חוקי הקובע מה יעשה עם רכוש האדם (עיזבון) לאחר פטירתו. הסדר זה אשר נקבע בחוק הירושה קובע כי ברגע שאדם ציווה את עיזבונו או חלק ממנו בצוואה, ההסדר המלא שבחוק הירושה אינו חל על אותו עיזבון או חלקו ויש לפעול לחלוקת נכסי המצווה על פי הצוואה.

בהתאם ל’עקרון חופש הציווי’ אדם יכול להדיר את אשתו וילדיו מרכושו, אדם יכול להעדיף ילד אחד ולהדיר מרכושו ילד אחר, ואף לצוות את כל רכושו למוסד כלשהוא, ובלבד שאותו מוסד הוא גוף משפטי מאוגד כדין.

מכיוון שהנושא של צוואה הוא חשוב לעין שיעור וכרוך במשמעות רבה עבור המצווה ועבור היורשים, יש חשיבות עליונה לערוך צוואה בצורה נכונה וכחוק על מנת להימנע ממצבים בהם הצוואה תתבטל או לא תקוים עקב פגם שהמצווה לא ידע עליו כגון תנאים פסולים ועוד. זו הסיבה שיש לפנות לעורך דין צוואות המומחה בדין.

כל עוד האדם בחיים, יכול הוא לעשות בצוואתו כרצונו. לשנות אותה, להוסיף עליה, למחוק ממנה, ואף לבטל אותה לחלוטין. הנוסח המחייב בסופו של דבר הוא הנוסח האחרון על ציר הזמן שיימצא לאחר מות המצווה גם אם היו צוואות קודמות. בדרך כלל נהוג לרשום בצוואה במפורש כי זו מבטלת את כל אלו שקדמו לה. בנוסף קובע החוק כי במקרה של התנגשות בין ההוראות בשתי צוואות, מבטלת הוראת הצוואה המאוחרת בזמן את הוראות הצוואה שקדמה לה.

המשפט הישראלי מכיר בארבעה סוגי צוואות:

צוואה בכתב יד
זהו מסמך הכתוב כולו בכתב יד וחתום בכתב יד, אפילו התאריך נכתב בכתב יד, המכתיב מה ייעשה ברכושו של האדם לאחר מותו, והוא מהווה צוואה לכל דבר. קרוב לוודאי שצוואה מסוג זה לא תיבדק על ידי עורך דין צוואות, אלא רק לאחר מותו של האדם, ורבים הסיכויים שיהיו בו שגיאות רבות שיביאו לפסילתו כצוואה, או להסדר חוקי שונה מזה שאליו התכוון המצווה. צוואה מסוג זה אינה מומלצת לרוב האנשים אלא לאנשים הבקיאים בחוק ומכירים אותו כגון משפטנים או עורכי דין וכדומה.

צוואה בעדים
זוהי הצוואה הנפוצה ביותר והיא למעשה מסמך בכתב, עם תאריך וחתימת המוריש כשעל המסמך חתומים שני עדים. מסמך שכזה מהווה צוואה תקפה. לרוב עורכים צוואה שכזו במשרד של עורך דין צוואה, ובמקרה זה המצווה נעזר בשירותי עורך הדין הן לניסוחה הנכון של הצוואה, והן על מנת לבחון האם המסמך שנערך אכן עונה על הדרישות החוקיות. עורך דין הבקיא מלאכתו יכול לתת רמת ביטחון גבוהה ללקוחו כי לאחר מותו ייעשה הצוואה אכן תבוצע כמבוקש.

צוואה בפני רשות
צוואה שכזו היא למעשה אמירה בעל פה בפני אדם מסויים מהאנשים המנויים בחוק הירושה ככשיר (שופט, רשם, נוטריון). אופן הצוואה נערך ונרשם בפרוטוקול, ואותו נוטריון או שופט או רשם מאשר על פניה כי היא נערכה בפניו. צוואה כזו אינה נפוצה בדרך כלל אך אפשרית.

צוואה בעל פה או צוואת שכיב מרע
מי שרואה עצמו, אל מול פני המוות, או כפי שמכנים זאת – “שכיב מרע”, ומצווה בפני שני עדים בעל פה, ועדים אלו ערכו זיכרון דברים, והפקידו אותו אצל הרשם לענייני ירושה בסמוך ככל האפשר לאמירת הדברים, אף היא צוואה. צוואה כזו פוקעת כעבור חודש מהרגע בו תם האיום על חיי המצווה, אם הוא נותר בחיים.

עריכת צוואה
צוואה יש לנסח בזהירות המתבקשת, באופן המקצועי ביותר, כך שבמות המצווה, רצונו המוגדר במסגרת צוואה – אכן יקוים במלואו, מבלי שיהא פתח לספקות, לפרשנויות ולפגמים, אשר עשויים לפגוע בתוקפה ולהביא לביטולה, ובתוך כך להוות פתח עתידי למלחמות ירושה וסכסוכים בין יורשים.

משרדנו ישמח לעמוד לרשותך בכל נושא הנוגע לצוואות וירושות.

עורך דין צוואה בבת ים – זאב אורזל

מידע נוסף על צוואה