עורך דין ירושות בבת ים

עורך דין ירושותזאב אורזל הנו עורך דין ירושות בבת ים ותיק ומנוסה אשר ליווה מאות לקוחות  בתהליכים השונים הכרוכים בירושות, צוואות, עיזבונות וכדומה.

הוצאת צו ירושה במהירות- לחץ כאן

דיני הירושה בישראל מעוגנים בחוק הירושה תשכ”ה – 1965 ועם השנים החוק התרחב תוך קביעת תקדימים חדשים בפסיקה. מורכבות החוק דורשת מקצועיות, ניסיון וידע רב ולכן בבחירת עורך דין ירושות חשוב לפנות לעורך דין מנוסה וכך ניתן למנוע מאבקי ירושה עתידיים וסיבוכים אחרים הנוגעים לירושה.

סכסוכים רבים בין בני משפחה בנוגע לכספי ירושה ניתנים למניעה על ידי התנהלות נכונה ולשם כך יש לפנות לעזרת עו”ד המתמחה בדיני ירושה, להכין צוואה ולנסות למנוע ככל הניתן מאבקים וסכסוכים בתוך המשפחה.

הזכות לצוות ולהוריש ירושה

ירושה על פי החוק היא פעולה משפטית, המתייחסת להעברת רכושו של נפטר ליורש. ואכן, חוק הירושה קובע (בס’ 1) כי עם מותו של אדם עובר עזבונו ליורשיו. עזבונו של אדם אינו אישיות משפטית – אלא מהווה את מכלול הנכסים של המנוח הנאספים לעיזבון, להבדיל ממנהל עיזבון ויורשים על-פי דין.

הדין הישראלי מכיר בשתי דרכים של העברת ירושת אדם לאחר פטירתו ליורשים – “על-פי דין” או “על-פי צוואה“. עריכת צוואה היא זכות בסיסית לכל אזרח ישראלי המוגדרת בחוק הירושה. על פי החוק כל מוריש רשאי ולקבוע כיצד לחלק את רכושו לאחר מותו וזאת על ידי עריכת צוואה. עריכת צוואה ניתן לבצע בפני עורך דין או בפני נוטריון (אז אין צורך בעדים) ניתן לבצע כתיבת צוואה ללא עורך דין אך בנוכחות עדים והיא יכולה להתבצע בכתב או בעל פה.

אם אדם לא הותיר אחריו צוואה אז החוק קובע את אופן החלוקה של הירושה באופן ברור. היורשים על פי הדין עשויים להיות צאצאים, בני הזוג, קרובי משפחתו של המוריש (עד להורי הוריו וצאצאיהם) או המדינה באין יורשים אחרים.

חלקו של בן הזוג בירושה תלוי בקיומם של קרובי משפחה. החוק מפרט מה מגיע לבן הזוג, מה מגיע לילדים ובאיזו חלוקה. בן זוג לפי החוק הוא בן זוג נשוי, אך החוק גם קובע כי ידועים לציבור של מורישים שלא היו נשואים ושאינם נשואים בעצמם יהיו זכאים לירושה כאילו היו בני זוג.

הקרובים יורשים לפי סדר קדימות הקבוע בחוק – צאצאי המוריש קודמים לכל שאר הקרובים והוריו וצאצאיהם קודמים להורי הוריו וצאצאיהם.

באין קרובים או בן זוג לנפטר, תירש אותו המדינה. על פי הוראות החוק הירושה תשמש למטרות חינוך, מדע, בריאות וסעד. המדינה מיוצגת על ידי האפוטרופוס הכללי אשר לו סמכות להתערב בירושות שונות על מנת לוודא כי המדינה אנה נפסדת.

כדי לחלק את עזבונו של הנפטר בירושה על פי דין, יש להגיש בקשה לצו ירושה לרשם לענייני ירושה במשרד המשפטים, לפי הסמכות המקומית: מקום מושבו של המוריש, ואם לא היה בישראל – לפי מקום נכס מנכסי העיזבון או לאחד מבתי הדין הרבניים.

קופות גמל וביטוחי מנהלים: אלה אינם נחשבים לחלק מעיזבונו של הנפטר, ויורש אותם אוטומטית המוטב המופיע ברישומים. לכל מקרה אחר, יש לציין במפורש בגוף הצוואה.

כאשר נערכת צוואה אזי על פי חוק יש לחלק את הרכוש כפי הכתוב בצוואה. עם זאת, גם לצוואה יש כללים ועל מנת לכתוב צוואה נכונה מבחינה חוקית שלא תתבטל חלקה או כולה, יש לפנות לעורך מקצועי אשר בקי בכל האפשרויות אשר יש להידרש אליהן כאשר כותבים צוואה. לעיתים יש לנסח צוואה עם מנגנונים מיוחדים הכוללים סוגיות משפטיות והגנה על היורשים במקרים מסוימים. בנוסף, יש להתייחס בניסוח הצוואה לסוגיות המס וכדאי לצפות תנאים העלולים להשתנות כמו פטירתו בטרם עת של אחד היורשים, גירושין, וכדומה.

חלוקת הצוואה והחלטות המוריש עלולה להוביל לעתים לסכסוכים משפטיים רגשיים ואמוציונאליים העלולים לגרום לנתק משפחתי. ניסוח צוואה על ידי ובליווי עורך דין ירושות יכולה לחסוך ריבים משפחתיים וסכסוכים בין בני המשפחה ובעזרת ניסוח ברור באופן מקצועי ולאחר ייעוץ משפטי ניתן להקדים תרופה למכה ולמנוע ככל הניתן בעיות העלולות להיווצר בין בני המשפחה ו/או היורשים. עורך הדין ינסח את הצוואה בהתאם לחוק הירושה הנהוג בישראל,

עורך דין ירושות בבת ים – זאב אורזל

לאתר הרשם לענייני ירושה