הסכם ממון אישור נוטריון

הסכם ממון אישור נוטריוןהסכם ממון הוא למעשה חוזה משפטי, הנערך בין בני זוג אשר בא להסדיר בין הצדדים את עניין חלוקת הרכוש במקרה של פרידה עתידית. הסכם ממון צריך לכלול התייחסות לכלל הרכוש של בני הזוג, מקרקעין, מיטלטלין ועוד תוך הבחנה ברורה בין רכוש משותף, לבין רכוש אישי. הרכוש אשר ייקבע בהסכם הממון כרכוש משותף, יחולק בין הצדדים במקרה של פרידה אך רכוש אשר הוגדר כרכוש אישי, יישאר בבעלותו הבלעדית של בן או בת הזוג לו הם שייכים.

הרעיון של הסדרת חלוקת רכוש בין בני זוג מראש, במקרה של פרידה, בא למנוע סכסוך כספי בין הצדדים, היה ויחליטו להיפרד בעתיד. על מנת שיהיה לו תוקף משפטי מחייב החוק קובע כי הסכם זה טעון אישור של נוטריון או בית משפט וזאת בשל אופיו הייחודי והשלכותיו הכלכליות, של הסכם הממון,

מכיוון שהסכם ממון מכסה גם אפשרויות עתידיות, עליו להתייחס לא רק לרכוש הקיים היום, אלא גם לרכוש אשר עתיד להיצבר, לרבות, כפסים בחשבונות בנק, נכסי נדל”ן, מוניטין, זכויות סוציאליות, נכסי קריירה וכדומה. על מנת לערוך הסכם ממון בצורה נאותה אשר תבטיח את זכויות הצדדים, חשוב לפנות לעורך דין המתמחה בדיני משפחה והסכמי ממון, אשר יערוך עבור בני הזוג הסכם ממון העונה בדיוק על צורכיהם האישיים.

הסכם ממון אישור נוטריון

כפי שהוזכר למעלה, בשל אופיו המיוחד והרגיש ובהתחשב במשמעות הכלכלית של הסכם שכזה כמו גם העובדה כי הצדדים לחוזה אינם זרים, אלא בני זוג, החוק קובע כי הסכם זה טעון אישור מיוחד על מנת שיהיה לו תוקף משפטי מחייב. הבדיל מחוזים או הסכמים אחרים, כאשר עורכים הסכם ממון, בחתימת הצדדים על ההסכם אינה מספקת על מנת שההסכם יהיה מחייב, אלא יש צורך בפנייה אל נוטריון או אל בית המשפט לאישור ההסכם. רק לאחר קבלת האישור, יהיה ההסכם בעל תוקף משפטי מחייב על כל המשתמע מכך.

חשוב להבהיר בנקודה זו כי יש הבדל בין הסכם ממון אשר נחתם לפני נישואין לבין הסכם ממון אשר נחתם אחרי הנישואין. כאשר מדובר בהסכם ממון לפני נישואין, יכולים בני הזוג לאשר את ההסכם בפני נוטריון או לפנות אל בית המשפט לצורך האישור. עם זאת, כאשר הסכם ממון נחתם לאחר הנישואין, בני הזוג מחויבים לפנות אל בית המשפט והם אינם יכולים לפנות אל הנוטריון.

בכל מקרה של פרידה וגירושין ההליך עצמו הוא רגיש ומורכב וסביר להניח שלא יכלול רק יישום של הסכם הממון לאחר הגירושין אלא משא ומתן בין שני הצדדים. כמובן שתמיד עדיך לעשות זאת בדרך רגועה ומקובלת על שני הצדדים ולכן הליך גישור גירושין הוא המומלץ על מנת לצלוח את הפרידה בשלום.

הליך האישור נוטריוני להסכם ממון

נוטריון למעשה הוא עו”ד עם ניסיון מעל 10 שנים אשר עבר השתלמות והסכמה כדי לתפקד כנוטריון ובכך קיבל סמכויות מסוימות אשר מאפשרות לו לאשר מסמכים ותעודות שונות. כאשר הנוטריון מאשר הסכם ממון, הוא מוודא כי בני הזוג מבינים את הוראות ההסכם וכי הם חותמים עליו מרצונם החופשי. מבחינה טכנית, על בני הזוג להגיע אל משרדו של הנוטריון כאשר בידם מספר עותקים מן ההסכם אותו הוא מאשר. במסגרת עבודתו הנוטריונית הנוטריון יוודא את זהות הצדדים באמצעות תעודת זהות או דרכון ולאחר ששוכנע כי הם מבינים באופן מלא את השלכותיו של ההסכם וכי הם חותמים עליו מתוך רצון כנה וחופשי, יחתמו בני הזוג על ההסכם בפני הנוטריון והוא יאמת את חתימותיהם.

לאחר חתימה של  הסכם ממון בפני הנוטריון ההסכם זה מקבלל תוקף משפטי מחייב והפרתו, יכולה לזכות את הנפגע/ת בסעדים שונים. בנוסך, אימות נוטריוני של הסכם הממון, מונע את האפשרות לבוא בטענות נגד תוקפו של ההסכם.

עם זאת, אישור הסכם ממון אצל נוטריון לא מבטל לגמרי את האפשרות לביטולו של ההסכם.  יתכן מצב בו בן הזוג הסתיר מידע חיוני מבת הזוג, אשר לו ידעה עליו, לא הייתה חותמת על ההסכם ובכך בעצם חובת תום הלב הופרה וניתן לתקוף את ההסכם מכוח חוק החוזים.

הסכם ממון אישור נוטריון