אפוסטיל משרד החוץ

מהו אפוסטיל משרד החוץ ומתי יש בו צורך?

בקצרה, כאשר יש צורך לאשר אמיתות מסמך של מוסד ציבורי או רשמי בישראל המיועד למדינה החברה באמנת האפוסטיל.

מה זה אפוסטיל בכלל?

מהו אפוסטילראשית נבהיר כי אפוסטיל הוא השאלה מצרפתית למונח “אישור”. אישור זה ניתן על ידי רשות מוסמכת של מדינה, וכן מציינת את תוארו של בעל התפקיד המאמת את נכונות החתימה על גבי תעודות ציבוריות (כגון תעודת נישואין, תעודת בגרות, תעודת לידה או כל מסמך רשמי מידי אחת מרשויות המדינה), ומאשר כי התעודה רשמית, מקורית והונפקה על ידי הרשות המוסמכת לכך.

אישור האפוסטיל בא לחסוך את שרשרת האישורים הנדרשים באימות מסמכים רשמיים בין מדינות  ובין משרדים ומוסדות שונים וחוסך ביורוקרטיה וזמן.

כמו כן, בסמכותו של האפוסטיל לאשר את סמכות הנוטריון לאשר מסמכים נוטריוניים. האפוסטיל מאמת את חתימת הנוטריון על גבי המסמך ומאשר כי הנוטריון החתום על המסמך הוא אכן נוטריון על פי דיני המדינה שהנפיקה את האפוסטיל. כך הופך מסמך מאושר נוטריוני לתקף גם במדינות אחרות.

על פי הנחיות משרד החוץ והענף לאימות מסמכים ציבוריים “כאשר מדובר בקבלת אישור האפוסטיל על מסמכים נוטריונים, המסמך יאומת על ידי אחת מלשכות בתי המשפט ברחבי הארץ ולא על ידי משרד החוץ.

מה הייחוד של אפוסטיל משרד החוץ?

הענף לאימות מסמכים ציבוריים בחטיבה הקונסולרית של משרד החוץ מאשר מסמכים ציבוריים, באישור שנועד למדינות שחברות באמנת האג (אפוסטיל) ועל כן נקרא “אישור אפוסטיל”.

מה קורה כאשר יש צורך במסמך המיועד למדינה אשר לא חברה באמנת האפוסטיל?

לגבי מדינות שלא נמנות באמנת אפוסטיל אין מדובר באפוסטיל משרד החוץ אלא נדרש אישור מורשה החתימה ברשות או במשרד הממשלתי הרלוונטי על גבי התעודה (אם זו תעודת בגרות למשל אז המורשה חתימה של משרד החינוך), כשלב שלפני אישור משרד החוץ ולאחר מכן נדרש אישור השגרירות או הקונסוליה של המדינה הרלוונטית. האישורים נדרשים לשם הוכחת אותנטיות של מסמכים ציבוריים שהונפקו במדינת ישראל ע”י נוטריון, רשות של המדינה, או משרד ממשלתי.

על מנת לאמת מסמכים באפוסטיל משרד החוץ או למדינות אשר לא חברות באמנת האפוסטיל, יש לגשת לענף אימות מסמכים ציבוריים של משרד החוץ בירושלים עם המסמכים הנדרשים לתעודה הספציפית הנדרשת לאישור.

משרדנו מעניק שירותי נוטריון ואישור אפוסטיל משרד החוץ עבור לקוחותינו השונים.

צור עמנו קשר עוד היום לקבלת אישור אפוסטיל ממשרד החוץ, ביעילות, בזמן קצר, בליווי אישי ובפיקוח עו”ד ונוטריון אורזל זאב בטלפון 03-5073864.