צו קיום ירושה או צו קיום צוואה?

​על מנת לחלק את עיזבונו של הנפטר קיימות שתי דרכים לבצע זאת לפי החוק במדינת ישראל – על פי דין ירושה או על פי צוואה. למעשה מדובר בשני צווים שונים אשר אותם מנפיק הרשם לענייני ירושה לפי הצורך. כאשר היורשים מבקשים צו קיום ירושה יש להבחין בין שני המקרים – ירושה או צוואה שכן אין דבר כזה צו קיום ירושה אלא צו ירושה או צו קיום צוואה.

מתי יש להוציא צו ירושה (המכונה בשוגג צו קיום ירושה)?

כאשר המנוח לא הותיר אחריו צוואה המפרטת כיצד יש לחלק את רכושו עם מותו על היורשים לחלק את הרכוש על פי הדין הקבוע בחוק הירושה. חוק הירושה קובע באופן ברור כיצד הרכוש מתחלק בין הצאצאים ובן זוג ואם אחד מאלה אינם בחיים אז להם גם נקבעו יורשים על פי החוק.

לצורך הוצאת צו ירושה, יש צורך לפנות לרשם הירושות במחוז בו התגורר המנוח ולהגיש בקשה למתן צו ירושה. הבקשה למתן צו ירושה מפרטת את פרטי הנפטר, זהות היורשים ופרטים נוספים הנדרשים לשם הוצאת צו ירושה. מומלץ לפנות לעורך דין ירושות בכדי שהליך הוצאת הצו יתנהל באופן זריז ויעיל.

עם הנפקת צו הירושה ניתן לגשת לכל מוסד רשמי כמו לשכת רישום המקרקעין (טאבו), בנקים, משרד הרישוי ועוד – ולקבל את החלק בעיזבון הרשום על שם הנפטר, כמפורט בצו.

לחץ כאן לפרטים נוספים איך מוציאים צו ירושה.

האם ניתן לחלק את הירושה באופן אחר מזה הקבוע בחוק?

חוק הירושה מאפשר הסכם בין יורשים אשר מאפשר ליורשים על פי דין  או יורשים על פי צוואה לשנות את חלוקת העיזבון ביניהם, כך שכל אחד מהם יקבל חלק או פריט רכוש שונה מזה  המגיע לו על פי צו הירושה (צו קיום ירושה) או צו קיום הצוואה.

מהו צו קיום צוואה?

צו קיום צוואה או ירושהבמקרה בו הנפטר הותיר אחריו צוואה המפרטת כיצד יחולק רכושו ניתן לבקש צו קיום צוואה המונפק על ידי הרשם לענייני ירושה אשר מקנה לצוואה תוקף משפטי מחייב. כמובן ניתן לעשות זו רק לאחר פטירתו של המנוח שציווה את הצוואה.

את הבקשה למתן צו קיום צוואה יכולים לבקש היורשים המוזכרים בצוואה, וכן כל אדם אשר מעוניין במתן צו הקיום. במקרה והצוואה מתייחסת רק לחלק מנכסיו של המנוח, צו קיום הצוואה יהא תקף לגבי הנכסים שהוזכרו בצוואה בלבד. שאר נכסי העיזבון שאר לא צוינו בצוואה יחולקו על פי דין חוק הירושה, באמצעות צו ירושה. כמובן שמומלץ לפנות לעורך דין צוואה אשר מעורה בהליך של הוצאת הצו.

לצו קיום צוואה אין תוקף והוא אינו מתיישן שכן דינו הוא כדין פסק דין של בית משפט. ניתן לבקש לקבל צו קיום צוואה בכל עת בכל לשכות הרשם לענייני ירושה.

הוצאת צו ירושה – איך מוציאים צו ירושה

בקשת הוצאת צו ירושהמשרדנו נותן שירות של הוצאת צו ירושה החוסך זמן וטרחה עבור הלקוחות שלנו.

מכיוון שהליך הוצאת צו ירושה כרוך במילוי טפסים ארוכים וסבוכים מבחינה ביורוקרטית הדורשים אימות חתימה מול עורך דין, באופן טבעי לקוחות רבים פונים אלינו בבקשה לעזרה בעניין הוצאת צווי ירושה.

השירות מבוצע על ידי עורכי דין המתמחים בתחום הירושה ועיזבון בכלל ובעלי ניסיון רב בהוצאת צווים משפטיים בפרט. היות ומשרדנו עוסק בענייני ירושה עשרות שנים ומודע להליך מקרוב אנו מכירים היטב את ההתנהלות וצורת העבודה הרצויה מול הרשם לענייני ירושה ויודעים מה כדאי לעשות ומה לא מומלץ לעשות בכדי שהליך הוצאת צו הירושה יעבור ללא עיכובים ובעיות והלקוח יקבל את צו הירושה מהר ככל הניתן.

איך מוציאים צו ירושהבעקבות פניות רבות מאנשים המבקשים מאיתנו עזרה והדרכה איך מוציאים צו ירושה וכיצד יש למלא את טופס הבקשה לצו ירושה, מהם המסמכים אותם יש לצרף ומה הכוונה במונח משפטי כזה או אחר, הבנו שהדרישות להגשת בקשה לצו ירושה קשות להבנה ללא ידע משפטי (לא מעט עורכי דין מתקשים בעצמם עם ההליך). ועל כן, על אך המידע הרב באינטרנט ובמשרד המשפטים רבים מתקשים למלא את הבקשה להוצאת צו ירושה כהלכה ומגישים את הבקשה באופן שגוי וכתוצאה מכך הליך הוצאת צו הירושה נכשל או מתעכב חודשים רבים- עובדה אשר מכבידה וגורמת נזק ליורשים.

על פי סעיף 14 (ב) לתקנות הירושה:
לא תתקבל בקשה לצו ירושה או לצו קיום אלא אם כן התמלאו כל אלה:
1) כל הפרטים הנדרשים לפי הטופס שנקבע בתקנת משנה (א) מולאו כהלכה וצורפו
לטופס כל המסמכים הנדרשים לפי תקנות אלה;”

החשיבות הגדולה הנובעת מהוצאת צו ירושה נובעת מהעובדה כי כי כל עוד אין בידי היורשים צו ירושה שהונפק מרשם הירושה, למעשה כל נכסי הירושה מוקפאים ולא ניתן לעשות בהם שימוש, לחלק או להעביר אותם. פעולות שונות כמו העברת בעלות על רכב, שימוש בכספי חשבון בנק, העברה, מכירה או השכרה של נכס מן הירושה וכיוצא בזה.


מה אנו עושים עבורכם לצורך הוצאת צו ירושה?

במהלך הבקשה לצו ירושה אנו מבצעים מספר פעולות:
בחינת מצב היורשים וסטטוס כשירות לרשת.
עריכת הבקשה לצו ירושה בצורה נאותה.
בדיקת המסמכים המשפטיים שיש לצרף.
חתימה על תצהיר ואימות נתונים על ידי עורך דין.
הגשת הבקשה לרשם לענייני ירושה המתאים.
מעקב אחר התקדמות הטיפול בבקשה מול רשם הירושה עד קבלת הצו.

מחיר צו ירושה – כמה עולה להוציא צו ירושה?

העלות של הליך הוצאת צו ירושה מורכבת משניים:
תשלום אגרות לרשם לענייני ירושה ותשלום שכר טרחת עורך הדין.
מכיוון שהאגרות הנדרשות לצורך הוצאת צו ירושה משתנות על פי משרד המשפטים יש להתעדכן באתר של הרשם לענייני ירושה בנוגע לגובה האגרות המדויק או ליצור קשר עם משרדנו.
תשלום שכר טרחת עורך הדין שאנו גובים עבור הוצאת צו ירושה נמוך משמעותית מן התעריף המומלץ של לשכת עורכי הדין ועומר על 2,500 ₪ בתוספת מע”מ ( לבקשה רגילה סטנדרטית) ללא התנגדויות.

לעתים ההליך של הנפקת צו ירושה מסתבך כאשר מוגשת התנגדות לצו. מי שיש בידו טענה או סיבה שבגינה הוא חושב שאין לתת צו ירושה על סמך הבקשה שהוגשה לרשם, יכול להגיש התנגדות למתן צו הירושה בחלון הזמנים שקבע לכך הרשם.  במקרה כזה, הבקשה עוברת לצו ירושה לבית המשפט למעשה מתחילים הליך של ניהול משפט לכל דבר ועניין. משכך עלות ניהול משפט אינה נכללת בשכר טרחה להוצאת צו ירושה.

מתי ואיך מוציאים צו ירושה?

כאשר המנוח לא הותיר אחריו צוואה, או כאשר קיימת צוואה אשר אינה כוללת את כל רכושו של המנוח יש לבקש צו ירושה. במקרה כזה זהות היורשים וחלקם בירושה, נקבע על פי האמור בחוק ומטרת הצו היא להצהיר על זהות היורשים וחלקם בעיזבון.

הבקשה למתן צו ירושה, מוגשת לרשם לענייני ירושה בלשכה המתאימה על פי מקום מגוריו של המנוח. מבקש הבקשה הנו אחד היורשים, או אחד היורשים של יורש אשר נפטר.

פעולות הרשם לענייני ירושה

משהוגשה בקשה להוצאת צו ירושה, הרשם בוחן האם קיים תיק קודם על שמו של המנוח והאם הבקשה שהוגשה, תקינה, הוגשה על ידי אדם המוסמך לכך (יורש) ואם אין בה פרטים חסרים. בנוסף בודק הרשם אם לא הופקדה צוואה על ידי המנוח אשר גוברת על צו ירושה.

לאחר בדיקה מקדמית זו של הרשם, מתפרסמת מודעה בעיתון, בדבר הגשת בקשה לקבלת צו ירושה. כך למעשה ניתן למי שישי לו עניין להגיש התנגדות למתן הצו. במקביל, מועברת הבקשה לתגובתו של בא כוחו של היועץ המשפטי לממשלה. אם הוגשה התנגדות לבקשה, מעביר הרשם את התיק לטיפולו של בית המשפט לענייני משפחה, אשר ידון בבקשה ויקבל החלטה, האם לתת צו ירושה.

מה כוללת הבקשה להוצאת צו ירושה?

תעודת פטירה לצורך הוצאת צו ירושההבקשה לקבלת צו ירושה היא למעשה טופס ייעודי ארוך מאוד אותו ניתן להוריד מאתר האינטרנט של משרד המשפטים. אשר מכיל פרטים רבים אותם יש למלא . בנוסך יש לצרף לבקשה מסמכים רלוונטיים, כמו תעודת פטירה ועותק מן ההודעה שנשלחה ליורשים, על הגשת הבקשה. מילוי הבקשה באופן מדויק שוב מאוד, אחרת, מוחזרת הבקשה אל השולח למילוי הפרטים החסרים והמשמעות היא כי הטיפול בבקשה מתעכב. לאחרונה עקב עומסים אצל הרשם, צווי ירושה מתעכבים גם כך ולכן רצוי להימנע מעיכובים מיותרים ולמלא את הבקשה כראוי.

משכך, כפי שנאמר קודם לכן, עקב המורכבות רבים מעדיפים למסור את הטיפול בבקשה להוצאת צו ירושה, לעורך דין המתמחה בענייני ירושה. כך יודעים היורשים כי הבקשה מטופלת בצורה מיטבית והצו יינתן בהקדם האפשרי.

לסיכום: איך מוציאים צו ירושה ?

  1. משיגים תעודת פטירה
  2. ממלאים בקשה לצו ירושה (בעזרת עו”ד) ומאמתים חתימה עליה מול עו”ד
  3. מצרפים את הטפסים הנדרשים, אגרות, תעודות ותצהירים
  4. מגישים לרשם הירושה במחוז מגוריו של המנוח/ה.

===> צרו קשר לייעוץ מיידי איך מוציאים צו ירושה ו/או צוואה למשרדנו