אישור חיים נוטריוני

פעמים רבות אישור חיים נוטריוני נדרש על ידי רשויות ו/או מוסדות שונים בארץ ובחו”ל (למשל: המוסד לביטוח לאומי, חברות ביטוח או קרנות פנסיה, מוסדות המנהלים קצבאות שונות כמו רנטות מגרמניה וקצבאות לניצולי שואה או זכאים אחרים למיניהם), כדי לוודא שאדם מסוים הנו בין החיים. לרוב מדובר במקרים בהם אדם נדרש לקבל שירותים או הטבות מסוימים ועל מנת לוודא שהזכות לא מנוצלת לרעה על ידי אחרים אחרי מותו עליו להוכיח את עובדת היותו בין החיים.

אישור חיים נוטריוניהחוק המסמיך לאישור חיים

בהתאם לסמכות הנוטריון על פי סעיף 7(6) לחוק הנוטריונים תשל”ו-1976 נוטריון מוסמך להנפיק אישור חיים נוטריוני המהווה אישור לכך שאדם מסוים חי. אישור זה ניתן מעוגן בסעיף 16 שם קבוע כי לא יאשר נוטריון כי ביום פלוני היה אדם פלוני בחיים אלא אם עמד לפניו האדם באותו יום וזוהה”. כמו כן נקבע בחוק כי לאישורו של הנוטריון תצורף גם חתימתו של אותו אדם שנחתמה בפני הנוטריון אך אם נבצר מאותו אדם לחתום, על הנוטריון לציין עובדה זו ואת הסיבה לכך באישורו.

לצורך הנפקת אישור חיים נוטריוני, על האדם האמור להגיע למשרדנו ברחוב שדרות העצמאות 67 בבת ים, ולחתום בנוכחות הנוטריון על האישור.

משרדנו מתמחה בשירותי נוטריון שונים ובהנפקת אישורי חיים. האישור ניתן במקום ללא צורך בהמתנה.