נוטריון בבת ים, נוטריון במרכז- עו”ד זאב אורזל

נוטריון בבת ים אימות חתימה אפוסטיל

נוטריון במרכז

עורך דין זאב אורזל הינו נוטריון בבת ים מאז שנת 1992 ועורך דין מוסמך משנת 1977.
כתובת המשרד:
שדרות העצמאות 67 בבת ים – מגדל נחום (פסאג’ בנק לאומי) טלפון: 03-5073864.

המשרד מספק שירות נוטריוני אמין, מקצועי ומהיר בבת-ים ובאיזור המרכז כולו.
אישורי נוטריון במרכז ניתנים במשרד ביעילות (מרביתם ניתנים אף באותו היום) תוך היתחשבות בצרכי הלקוח.

בין השירותים לאישורי נוטריון בבת ים אותם המשרד מנפיק:

אימות יפוי כוח כללי ו/או ספציפי.

אימות חתימה נוטריוני למשכנתא (במסגרת עסקה של דירה או נכס נדל”ן).

אישור תרגום נוטריוני.

אישור יציאת קטין לחו”ל

עריכת צוואה נוטריונית.

אימות הסכם ממון לזוגות לפני נישואין.

אישור הצהרה נוטריוני.

אישור חיים נוטריוני (תעודת חיים).

אישור העתק נוטריוני לתעודות ומסמכים שונים.

כל מסמך אחר בהתאם לחוק.

יצוין, כי תעריפי שירותי הנוטריון קבועים בחוק.

התשלום בגין שירותי נוטריון מתבצע במזומן, בשיק, או בהעברה בנקאית.
המשרד מנפיק את כל מגוון אישורי נוטריון לפי החוק.
נשמח לסייע לכם בכל אישור נוטריון בבת ים או בנוטריון במרכז.

מהו נוטריון?
הפעולות אותן מוסמך נוטריון לבצע
מהו אפוסטיל?
תרגום נוטריוני

מהו נוטריון?

נוטריון הוא עורך דין המוסמך, בהתאם בהתאם לחוק הנוטריונים, התשל”ו-1976 (להלן — “חוק הנוטריונים”) לאמת, לאשר, ולערוך מסמכים משפטיים שונים. חתימתו של הנוטריון על המסמך, במקרים המוסדרים בחוק, נחשבת בעיני בית המשפט כאישור למקוריותו של המסמך, לזהותו של החותם עליו או לעובדה כי המסמך נחתם מרצונו הטוב והחופשי של החותם. מסמכי הנוטריון מיועדים לשמש כראיה בבתי משפט או בפני רשויות אחרות, וזאת הן בישראל והן מחוץ לה.

על מנת להיות כשיר לתפקיד נוטריון על עורך הדין להיות אזרח ישראל, חבר לשכת עורכי הדין, שעסק בעריכת דין 10 שנים לפחות, לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון או הושעה מלשכת עורכי הדין, ועבר השתלמות מיוחדת. (בעבר התקופה לעיסוק בעריכת דין היתה 15 שנה אך כיו םהיא קוצרה ל-10 שנים.)
בנוסף עליו להיות מאושר לכהן כנוטריון ע”י ועדה מטעם המחלקה לרישוי נוטריונים במשרד המשפטים, הבוחנת את מסמכי המועמד וכשירותו. לאחר שנמצא אדם ראוי לשמש כנוטריון, עליו לחתום בספר הנוטריונים שבמשרד המשפטים ולהשאיר את דוגמת חתימתו וחותמו, כאשר ממועד זה הוא מוסמך לכהן כנוטריון בישראל.

חוק הנוטריונים תשל”ו-1976 קובע כללי אתיקה אליהם כפופים כל הנוטריונים הפועלים בישראל.כללים אלו הם מחמירים בשל חשיבות תפקידו כמאשר רשמי של מסמכים וחתימות שונים. הפרת כללי האתיקה נחשבת כעבירת משמעת ובית דין משמעתי רשאי להטיל על נוטריוןן אמצעי משמעת שונים הכוללים: התלית תוקף רישיון, קנס, נזיפה אזהרה, ואף ביטול רישיון במקרים חריגים. במשרדנו דואגים למלא  באדיקות אחר ההוראות המדויקות על פי החוק בביצוע אישורים נוטריונים באופן מקצועי, לרבות שמירה קפדנית על כללי האתיקה החלים על נוטריון.

על פי סעיף 19 לחוק הנוטריונים, התשל”ו-1976 משמעותו של אישור נוטריון הינה: “אישורו של נוטריון לפי חוק זה והתקנות על פיו, יהיה ראיה מספקת בהליך משפטי, ללא צורך בראיה נוספת, לדברי הנוטריון ולמעשיו ולדברי אחרים ולמעשיהם שאמרו או עשו בפניו, הכל כאמור באישור”.[/su_expand]

הפעולות שנוטריון מוסמך לעשות
על פי סעיף 7 לחוק הנוטריונים מוסמך הנוטריון לבצע את הפעולות הבאות:

לאשר שאדם פלוני חי;

לאמת חתימה על מסמך;

לאשר נכונות תרגום של מסמך;

לאשר שהחתום במסמך, על שם זולתו, היה מוסמך לכך;

לאשר נכונות העתק של מסמך;

לערוך העדה של מסמך סחיר;

לקבל ולאשר תצהיר והצהרה אחרת;

לאשר נכונותה של רשימת מצאי;

להשתמש בסמכות של נוטריון ציבורי על פי דין אחר;

לערוך מסמך או לעשות בו פעולה אחרת כשהעריכה או עשיית הפעולה בידי נוטריון דרושה או מותרת על פי דין, לרבות דין של מדינת חוץ, או על פי מסמך אחר;

לאמת הסכם ממון בין בני זוג, שנחתם לפני הנישואין.

על פי חוק הירושה, רשאי נוטריון לאשר עשיית צוואה, ועל כן מוסמך נוטריון לרשום “צוואה בפני רשות” כשם שמוסמך לכך שופט.

בנוסף קיימים חוקים ספציפיים המסמכים נוטריון לאמת או לאשר מסמכים מסוימים וללוות תהליכים משפטים.

מהו אפוסטיל
על מנת להעניק תוקף למסמכים ציבוריים במדינה זרה, לרבות אישורי נוטריון לסוגיהם, המסמך הנוטריוני חייב לעבור שרשרת אישורים מיוחדת. ראשית משרד המשפטים מאמת את חתימת הנוטריון. לאחר מכן  משרד החוץ מאמת את חתימת משרד המשפטים. לבסוף הקונסוליה של המדינה הרלבנטית –מעניקה תוקף רשמי של אותה מדינה למסמך.

מסמכים ציבוריים, הם למעשה מסמכים שהונפקו ע”י רשות מרשויות המדינה, כגון: רישיון נהיגה, תעודת זהות, מסמכי נישואין וגירושין, תעודת אימות, תעודות לידה, תעודת נכה, הסכם ממון, או כל מסמך רשמי אחר שהונפק על ידי אחת מרשויות המדינה.
הכרת תוקף של מסמך רשמי של במדינה אחרת מזו שבה הונפקו דורשת אימות כי התעודה אכן הינה רשמית, מקורית והוצאה ע”י הרשות המוסמכת לכך באותה מדינה. אימות זה מצוי בתחום סמכותו של משרד החוץ.
בנוסף המסמכים מאומתים על ידי נוטריון באישור הנלווה להם. האישור הנוטריוני בעצמו הוא מסמך ציבורי הטעון אימות. אימות מסמך ציבורי זה של הנוטריון (וזה בלבד) הוא בסמכות בתי המשפט.

בשנת 1961 נחתמה אמנה בינלאומית בהולנד המבטלת את הצורך באימות מסמכי חוץ ציבוריים. באמנה זו נקבע, כי במקום שרשרת האימותים המסורבלת שפירטנו כרגע, יטביעו המדינות החתומות על האמנה “תעודה לפי האמנה”, הקרויה אפוסטיל (APOSTILLE).נוסח תעודת האפוסטיל נעשית בצורה שנקבעה באמנה. כיוון שישראל חברה באמנה בתי המשפט הם אלה אשר מאמתים אישורים נוטריונים המיועדים למדינה זרה החברה באמנה על ידי תעודת אפוסטיל.
אם אחת המדינות אינה חברה באמנה אז יש צורך בשרשרת האימותים שפירטנו מקודם.

מי מנפיק אפוסטיל וכיצד ניתן לקבל?
האפוסטיל מונפק על פי בקשת הנוטריון, אשר חתם על האישור, או של כל מגיש האישור לקבלת האפוסטיל.
תעודת האפוסטיל מוכרת לפי האמנה כאימות יחיד ומספיק במדינות החברות באמנה, ודי בה בכדי שהמדינה הזרה תכיר בתוקפם החוקי של המסמכים הנלווים לאישור הנוטריוני במדינה בה נוצרו.
אפוסטיל ניתן לקבל בבתי המשפט בכל רחבי הארץ.
משרדנו ישמח ליעץ לכם בכל נושא של אישורי נוטריון ואפוסטיל.

תרגום נוטריוני
בין השירותים הנוטריונים הניתנים במשרד, ניתן לקבל אישורי תרגום נוטריוני בשפות עברית ואנגלית, וכן אישורי הצהרת מתרגם במגוון שפות (בדרך כלל התרגום נעשה ע”י מתרגם מקצועי והאישור הנוטריוני ניתן ע”י נוטריון במרכז).
את התשלום ניתן לבצע באמצעות במזומן, בהמחאה (שיק), או בהעברה בנקאית לחשבון הבנק של המשרד.

מהו בעצם תרגום נוטריוני?
לפי סעיף 7(4) לחוק הנוטריונים, התשל”ו-1976 מוסמך נוטריון בבת ים לאשר נכונות תרגום של מסמכים. בכדי שנוטריון יהא רשאי לבצע אישור נכונות תרגום נוטריוני של מסמך, עליו להיות בקיא הן בשפת המקור של המסמך (השפה בה כתוב) והן בשפת היעד של המסמך (השפה אליה מתורגם).

למעשה, באישור תרגום נוטריוני הנוטריון מצרף אישור לעותק המתורגם וכן את המסמך המקורי ומאשר, כי המסמך המקורי הוצג בפניו, כי הוא בקיא בשני השפות, וכי התרגום הנוטריוני אכן “נאמן למקור” ומדויק.

על-פי החוק, אישור נכונות תרגום נוטריוני מהווה הוכחה לכך, כי התרגום אמנם הינו נכון ומשקף במדויק את המסמך המקורי, אשר חייב אף הוא להיות מוצג בפני הנוטריון.
על הנוטריון לבצע תרגום הנוטריוני באופן מקצועי, ולצורך כך חובה עליו להקפיד על נכונות ודיוק של התרגום, לרבות מונחים מקצועיים. התרגום הנוטריוני מהווה למעשה “תעודה ציבורית” (לגבי תרגום של מסמכים שהונפקו ע”י מוסדות רשמיים של המדינה), ולכן חשוב שהפרטים יהיו מדויקים (ואין להחסיר, או להוסיף, פרט כלשהו מן המסמך המקורי).

כאשר לדוגמא נוטריון אינו בקי בשפת המקור של המסמך הנדרש תרגום, או בשפת היעד שלו, ניתן לבצע אישור נוטריוני באשר להצהרת מתרגם, כלומר, התרגום יבוצע ע”י מתרגם הבקיא בשתי השפות אשר יצהיר בפני הנוטריון, כי אמנם המדובר בשפות בו המתרגם בקיא, וכי התרגום מדויק ומשקף את המסמך המקורי. יתכנו מקרים בהם אישור נוטריוני להצהרת המתרגם לא תספיק (מוסדות מדינה, מוסדות לימוד וכדומה) ועל כן רצוי לברר בדיוק מה יידרש לספק את רמת התרגום הנדרשת על ידם.

דוגמאות של מסמכים הדורשים תרגום נוטריוני
הרשימה למטה מפרטת חלק מן המסמכים הנפוצים אשר דורשים תרגום נוטריוני עבורם:

תעודת נישואין
    תעודת פטירה
    צוואה
    תעודת שחרור מצה”ל
    תעודת לידה
    תעודת תואר בוגר אוניברסיטה . מכללה או כל תעודת השכלה אחרת כלשהי (תעודת בגרות, תעודת מקצוע, מוסד לימודי, וכו’)
    מסמכי גירושין (למשל: הסכם גירושין שנעשה בחו”ל, וכדומה)
    חוזים והסכמים.
    תעודת זהות
    תרגום נוטריון לדרכון
    רישיון נהיגה
    רישיון עסק
    מסמכים של תאגיד משפטי (פרוטוקולים של חברה, שותפות, וכיו”ב)
    מסמכים עסקיים (כגון: תעודת משלוח, חשבונית מס, קבלה, מלאי, וכיו”ב)
    מסמכים משפטיים (למשל: פסק דין, הסכם ממון, ייפוי כוח בלתי חוזר כללי, ועוד)
    תעודה רפואית
    תעודות רשמיות שונות
    כל מסמך אשר נדרש אישור של תרגום נוטריוני בגינו

תעריפי תרגום נוטריוני
תעריפי תרגום נוטריוני ואישור נוטריון להצהרת מתרגם נקבעים ע”י משרד המשפטים ומתעדכנים אחת לשנה (בצמוד למדד המחירים לצרכן). המחירים הינם אחידים ומחייבים כל נוטריון בבת ים הפועל בישראל.

משרד עו”ד ונוטריון זאב אורזל יוכל לסייע לכם בכל נושא הקשור בתרגום נוטריון במרכז.

זאב אורזל נוטריון בבת ים

לחץ כאן ליצירת קשר או צור קשר בטלפון 03-5073864

מידע נוסף על נוטריון