מס שבח ירושה – שאלות נפוצות

לקוחות רבים אשר זכו בירושה או שעתידים לזכות בכזו שואלים מה בעניין מס שבח ירושה. האם אצטרך לשלם מס כי קיבלתי דירה, מגרש, חנות או כל נכס מקרקעין אחר בירושה?

מס שבח ירושהחוק מיסוי מקרקעין בישראל הוא זה אשר קובע את מנגנון המיסוי בעסקאות נדל”ן שונות. החוק מגדיר מהי עסקת מקרקעין ובאיזה אופן היא תמוסה אם בכלל.

עסקאות רבות אכן מלוות במס שבח מצד המוכר והיבט המיסוי הוא אחד הגורמים המשמעותיים לשיקול בכל ביצוע פעולה הנוגעת למקרקעין. משום כך הכרחי לערב עורך דין מקרקעין או רו”ח כאשר מתכוונים לרכוש או למכור דירה וזאת כדי לערוך שומה עצמית ולהבין כמה מס העיסקה תכלול לפני שחותמים על הסכם.

הידד! אין מס שבח ירושה

פטור דירה בירושה מס שבחהבשורות הטובות הן שעל פי סעיף 4 בחוק מיסוי מקרקעין נקבע כי הורשה איננה מכירה או פעולה באיגוד לעניין חוק המקרקעין. זה אומר בעצם שכאשר רושמים ירושה בטאבו (לשכת רישום מקרקעין) ומעבירים את הבעלות של הנכס מן המוריש ליורשים אין צורך להציג אישורי מס ואף אין צורך להצהיר על הירושה לרשויות המס. ההעברה היא שקופה מבחינת מיסוי והבעלות עוברת ליורשים ללא התערבות מיסוי מקרקעין.

לאחרונה החלו להישמע קולות ממשרד האוצר לגבי מס ירושה או מס עיזבון כפי שהיה נהוג לפני שנים רבות אולם נכון להיום הדבר אינו נראה קורם עור וגידים על אף הבטחות הבחירות של מפלגות שונות.

מה קורה כשמוכרים נכס שהתקבל בירושה? האם יהיה כאן מס שבח?

באופן עקרוני כן. היורש נכנס לנעליו של המנוח וקמה חבות במס השבח. לדוגמv: אם האב המנוח קנה מגרש בשנת 1990 על סך 100,000 ש”ח, בנו שירש את המגרש ישלם מס שבח כאילו הוא עצמו רכש את המגרש תמורת 100,000 ש”ח בשנת 1990. קיימים גם מקרים אחרים כאשר מדובר במוריש שנפטר לפני שנת 1981 אותם נפרט בהמשך.

האם קיים פטור לגבי מס שבח במכירת נכס מירושה ?
בחוק מוגדרים סוגי פטור שונים למס שבח בעניין מכירת מקרקעין ואף נקבע הסדר מיוחד לגבי פטור מס שבח לדירה שהתקבלה בירושה. על פי החוק ניתן לנצל פטור שהמוריש היה זכאי לו בחייו במועד המכר.

בפרק החמישי לחוק מיסוי למקרקעין הוגדר “פטור לדירת מגורים מזכה” כהגדרתה בסעיף 49ב (על פי סעיף זה”דירת מגורים מזכה” היא דירה ששימשה למגורים לפחות 18 חודשים לפני מכירתה והייתה דירתו היחידה של המוכר בישראל).

כך למעשה המוכר “דירת מגורים מזכה” זכאי לפטור ממס במכירתה אם מתקיים סעיף 5 לחוק המפרט את התנאים לפטור דירת מגורים מזכה שקיבל מוכר בירושה, ואלו הם:

המוכר הוא בן זוגו של המוריש, או צאצא של המוריש, או בן זוגו של צאצא של המוריש;

לפני פטירתו היה המוריש בעלה של דירת מגורים אחת בלבד;

אילו היה המוריש עדיין בחיים ומוכר את דירת הגורים, היה פטור ממס בשל המכירה.

בכדי לסכם בקצרה מתי ניתן לקבל פטור מס שבח ירושה :

על פי חוק מיסוי מקרקעין ניתן פטור ממס שבח ליורש דירה לפי סעיף 49ב(5) במידה ועמד ב3 תנאים מצטברים:

למוריש הייתה דירה אחת בלבד בחייו.

ליורש יש קרבה משפחתית ברורה אל המוריש (המוריש הוא הורה או בן זוג, או חותנו של היורש).

במידה והמוריש היה מוכר את דירתו עוד בחיים – היה זכאי לפטור לפי אחד מסעיפי הפטור במכר דירת מגורים שבחוק מיסוי מקרקעין.

השימוש בפטור זה לפי סעיף 49 ב (5) מאפשר ליורש שבבעלותו דירה אחת למכור את הדירה שהתקבלה בירושה ללא כל חבות במס. בנוסף יוכל למכור את דירתו שלו בפטור אחר אם תעמוד בתנאים על פי החוק.

חבות במס בגין מכר נכסי ירושה

אם מדובר על נכס מקרקעין שאינו “דירת מגורים מזכה” אלא נכס אחר כמו חנות או מגרש וכדומה, ו/או במקרה הנכס שנתקבל בירושה לא עומד בתנאי הפטור הקבועים בסעיף  49ב(5) לחוק, קמה חבות במס שבח.

כיצד מחושב מס שבח על נכסים שנתקבלו בירושה?

כמס שבח ירושה חישובאשר מחשבים חבות במס שבח לפי החוק יש לקבוע את שווי הרכישה ותאריך הרכישה של הנכס בכדי לשקלל את השבח שצבר הנכס והרווח שזכה לו המוכר. מתוך הרווח הזה נגזר מס השבח.

סעיף 26 לחוק מיסוי מקרקעין מגדיר את שווי הרכישה בהורשה ושם נקבע כי קביעת שווי הרכישה של זכות במקרקעין שהגיעה למוכר בדרך הורשה או בדרך ויתור של אחר על זכותו לרשת אותה מתחלקת לשני מקרים;

(1)   כאשר מוריש נפטר לפני 1 באפריל 1981:  שווי הזכות נקבע על פי יום פטירת המוריש. בנוסף יראו גם את יום הרכישה כיום פטירת המוריש. (זאת משום שעד אפריל 1981 הוטל מס עיזבון)

(2)   כאשר המוריש נפטר לאחר 1 באפריל 1981: השווי מחושב כאילו הנכס נמכרה בידי המוריש ויום הרכישה נקבע לפי מועד הרכישה של המוריש גם כן.

* בנוסף לצורך החישוב יזקפו הוצאות שהוציא המוריש ו/או היורש שניתן להכיר בהן בשומה.

צרו קשר עם משרדנו על מנת למצות את זכויותיכם בכל הנוגע למכירת נכסים בירושה ולקבל מידע נוסף על מס שבח ירושה.

עורך דין מכירת דירה

עורך דין מכירת דירה מייצג את הצד שמוכר דירה או נכס מקרקעין אחר. הנוהג קובע כי הוא זה אשר מכתיב את החוזה לקונה תוך כדי משא ומתן לפני החתימה. כפי שנהוג לומר “יבוא הקונה אל המוכר”. משא ומתן זה כמובן מתנהל בדרך כלל מול עורך דין קניית דירה.

במסגרת ניסוח ההסכם, על עורך דין מכירת דירהעורך דין מכירת דירה לוודא כי הפרטים הנכונים של הנכס מצוינים והתמורה אשר תשולם עבור הנכס ברורה תוך יישום מנגנון תשלומים מקובל ונכון. כאשר עורך הדין מסיים את עבודתו ומקבל את אישור המוכר להסכם ותנאיו עליו לשלוח את ההסכם לעורך דין קניית דירה כדי שיעבור ויוודא שאכן מדובר בהסכם המשקף בצורה מדויקת את רצון הצדדים ושהלקוח שאותו הוא מייצג אכן מסכים לכלל התנאים המופיעים בו.

כחלק מעסקת המקרקעין, עורך דין מכירת דירה יערוך שומה עצמית למס שבח בו ידווח ללקוח כמה מס שבח יצטרך לשלם אם בכלל (לעתים יש גם פטור) ויגיש את הדיווח לרשויות מיסוי מקרקעין על מנת לקבל את האישורים הנדרשים. אין להיכנס לעסקת מקרקעין ולמכור דירה ללא ייעוץ מיסוי מקרקעין אצל עורך דין מקרקעין מנוסה. שיקולי המס עלולים להיות קריטיים בעניין זה ולשם כך אין להיכנס לעסקאות מקרקעין ללא ייעוץ משפטי הולם.

במסגרת השירות של עורך דין מכירת דירה משיג עורך הדין את האישורים הנדרשים לרישום הנכס בטאבו או בחברה המשכנת ומעביר אותם יחד עם מסמכים נוספים לעסקה אל הצד השני, עורך דין המייצג את הקונה על מנת שישלים את רישום הפעולה ויסיים למעשה את העסקה. ברגע שנמסרו האישורים והמסמכים הדרושים הקונה עמד במחויבותו ולמעשה צריך לקבל את מלוא התמורה של העסקה.

בניגוד למתווכים אשר אינם נושאים באחריות כלל לגבי הדירה שהם מוכרים, על עורך הדין חלים כללים המטילים עליו אחריות גדולה בעסקה. אם לנכס חובות לרשות המקומית או נושא עיקולים, שעבודים וחובות אשר מכשילים את העסקה או גורמים נזק לקונה, נזק אותו היה צריך המוכר לתקן או ליידע את המוכר, עלול עורך הדין למצוא עצמו חב ברשלנות מקצועית. על כן שכר טרחה של עורך דין מכירת דירה אינו יכול לעמוד על סכומים נמוכים. עורכי דין הלוקחים סכומים פעוטים עבור עסקה מסכנים את עצמם ואת הלקוח ועלולים למצוא עצמם עובדים קשה מאוד ונושאים באחריות כבדה עבור שכר טרחה נמוך מדי.

צור קשר לקבלת ייעוץ והצעת מחיר לייעוץ משפטי לפני מכירת דירה

אולי תרצה לדעת גם על:

בדיקות מקדימות לפני קניית דירה
עורך דין קניית דירה
שירותי נוטריון בבת ים

רישום דירה על שם הילד

רישום דירה יש מספר מקרים הדורשים רישום דירה על שם הילד משיקולים שונים. השיקול המרכזי הוא שיקול של ענייני מס. ידוע כי על כל מכירה וקנייה של דירה בישראל מוטל מס. המס מוטל הן על מכירת דירה – זהו “מס שבח” והוא למעשה מס המוטל על הרווח הכלכלי שצבר המוכר בעקבות המכירה. למעשה המדינה מתערבת בכל עסקת מקרקעין וקובעת האם האדם הרוויח מן המכירה או שלא. אם הרוויח אז מוטל על מס השבח ואם לא אז לא מוטל. כמובן שישנם סעיפים המעניקים פטור ממס זה וחוק מיסוי מקרקעין מונה את הפטורים האלו.

מן הצד השני יש את “מס הרכישה”. זהו המס על קניית דירה והוא נגזר משווי הדירה הנרכשת. קיימות מדרגות למס הרכישה ואף פטורים שונים ועל כן מומלץ להתייעץ עם עורך דין מקרקעין בנושא זה טרם רכישת דירה או מכירת דירה. בתקופה האחרונה החוק עבר מספר שינויים והמיסוי על עסקאות מקרקעין הפך מסובך מבעבר. אם פעם היה מוענק פטור אוטומטי כל 4 שנים ממס השבח היום זה כבר לא קיים. אותו הדבר חל לגבי מדרגות מס הרכישה והפטורים השונים המוענקים.

מה הן ההשלכות השונות כאשר מדובר על רישום דירה על שם הילד?

הסיבות לביצוע מהלך שכזה הן שונות אך המקרה השכיח הוא למעשה רצונו של ההורה להימנע מתשלום מס שבח תוך שימוש בפטורים השונים המנויים בחוק מיסוי מקרקעין.

לדוגמא: אם למשה בעלות בדירה אחת וברצונו לקנות דירה נוספת, מס הרכישה שישלם הינו גבוה מאוד- 8% על דירה שניה בבעלותו. לעומת זאת אם בנו של משה ירכוש את הדירה וזו תהיה דירתו הראשונה סביר להניח כי יזכה לפטור ממס הרכישה אלא אם כן הדירה תהיה בשווי מעל 1,600,000 ש”ח לערך וגם אז ישלם רק את החלק יחסי מתוך הסכום כמס רכישה העולה על 1,600,000, סכום הרבה פחות כואב בכיס מאשר 8% מלאים על שווי הדירה.

תרחיש נוסף הנפוץ הוא למעשה עסקת מתנה, כלומר ההורה מעניק לילד דירה במתנה והנכס נרשם על שמו של הילד. מבחינת מיסוי, עסקת מתנה שכזו הידועה גם בשם העברה ללא תמורה הנה פטורה ממס שבח. מס הרכישה לעומת זאת יעמוד על שליש בלבד ממס הרכישה המקורי לולא היה מדובר בעסקת מתנה. מס הרכישה נקבע על פי השווי המוערך של הדירה. לדוגמא: אם שווי הדירה הנו 1,000,000 ש”ח. ומס הרכישה הנו 8% אם מדובר בדירה נוספת או לפי המדרגות השונות אז ישלם הילד רק שליש מתוך הסכום של מס הרכישה המקורי אם היה מדובר בעסקה רגילה.

האם ישנם מוקשים או סכנות מהן יש להיזהר ברישום דירה על שם הילד?

כמובן שלא הכול נפלא וקל. רשויות המיסוי מודעות לעסקאות ללא תמורה והחיסכון מבחינת המס. את הפטור אשר מעביר המתנה מקבל הרשויות בסופו של דבר יגבו מן הילד כאשר יבוא היום והוא ימכור את הדירה. אז מס השבח אותו יצטרף לשלם יהיה כאילו ההורה מחר את הדירה. כלומר השבח המצטבר שיחושב יהיה מתאריך יום רכישה הדירה על ידי ההורה. מבחינת מיסוי יש לכך השלכות רציניות והסכומים יכולים להיות גבוהים מאוד. על כן יש להתחשב בכל האפשרויות השונות כאשר באים לבצע עסקה של העברה ללא תמורה של נכס מקרקעין ולהתייעץ עם עורך מקרקעין מומחה לדבר.

רישום דירה על שם ילד קטין

על פי חוק מיסוי מקרקעין ילדים קטינים והוריהם נחשבים לתא משפחתי אחד, ועל כן העברת נכס לילד קטין אינה פוטרת את ההורה מבחינת מיסוי.

אנו ננסה לשפוך מעט אור בסוגיות אלו. בטרם הנכם רושמים דירה על שם בנכם או בתכם הבוגרים, או לחלופין בטרם הנכם קונים עבורם דירה חדשה, חשוב לדעת כיצד לעשות זאת, ומהם ההשכלות של מהלך שכזה. למעשה הורה שעל שם ילדו הקטין רשומה דירה או נכס דינו כמי שבעל דירה בעצמו.

האם רישום הדירה על שם ילד נחשב מתנה?

המקרה שתואר קודם לכן שהורה מעביר לילדו ללא תמורה דירה הוא המקרה הקלאסי. כאן ברור כי מדובר בדירה שהתקבלה במתנה, שכן הצדדים חותמים על תצהיר בפני עורך דין מקרקעין כי לא קיבלו ולא מסרו כל תמורה לשם העברת זכויות הבעלות בדירה.

על כן, אין חשיבות לעובדה כי הדירה עצמה הועברה ללא תמורה או שכספי רכישתה (50% לפחות) הועברו במתנה מההורים לילד. כך או כך תיחשב הדירה כדירת מתנה גם אם הילד רכש את הדירה באמצעות כספי הוריו. ההשלכות מבחינת מיסוי מקרקעין הינן כפי שנאמר למעלה. הרכישה תיחשב של ההורים וכאשר תימכר הדירה יום הרכישה יהיה היום בו ההורים קנו את הדירה.

ראוי לציין כי החוק מציין פטורים שונים ותקופות צינון לביצוע פעולות בדירה ועל כן חשוב להתייעץ לפני ההעברות השונות בכדי להימנע מתשלום מס גבוה בעתיק.

מתי יכירו רשויות המס בדירה ככזו שנרכשה באמצעות הלוואה ולא נתקבלה במתנה?

הלוואה או מתנה? זו שאלת השאלות שמשמעותה מבחינת המוכר הנה הרת גורל, האם יזכה המוכר בפטור על דירת מגורים או שמא ישלם מס מלא משלא חלפה תקופת הצינון.

כפי שתואר לעיל, במקרה של דירה קיימת שהועברה ללא תמורה מהורה לילדו, ברור הוא כי אין כל אפשרות לטעון אחרת, ומכירה בטרם חלוף תקופת הצינון תחויב במס.

במקרים בהם ההורים העבירו כספים לילדיהם לצורך רכישת דירה רשויות המס עלולות להתערב ולקבוע מתי יקבע כי מדובר בהלוואה ומתי יקבע כי מדובר במתנה. בסקירה של הפסיקה עולה כי כאשר הכספים משולמים על ידי ההורים ישירות וללא הסכם הלוואה, ניתן לומר כי כאשר הצדדים יציגו לבית המשפט ראיות ברורות כי הבן או הבת היו מעורבים באופן ישיר ברכישה, וכי התשלום הוחזר באופן מסודר ומדוייק להורים מיד לאחר המכירה, כך יטה בית המשפט לקבוע כי אכן מדובר בהלוואה. אם ייראה כי למעשה מדובר בעסקה מדומה בה ההורים רכשו את הדירה תוך דימוש בשם הילד למימוש פטורים אזי המצב יהיה אחרת.

מה כדאי לשקול לפני שבמצעים רישום דירה על שם ילד הבוגר?

מהדברים שנאמרו לעיל, ברור הוא כי ישנן השלכות מכריעות כאשר הורים מעבירים או קונים דירה לילדם. ראשית יש לבחון מתי מתכוונים למכור את הדירה. אם מדובר בדירה לשנים ארוכות, הרי שהענקת הדירה במתנה לא צריכה להוות מכשול, ואותו ילד יוכל למכור אותה בחלוף תקופת הצינון בפטור ממס. לעומת זאת, כשמדובר בילד אשר בכוונתו להיות שותף פעיל ברכישת הדירה, אפשרי שעריכת הסכם הלוואה בינו לבין ההורים והחזר ההלוואה ישירות להורים מיד עם קבלת התשלומים ממכירת הדירה יגרמו לרשויות המס להכיר בדירה ככזו שנקנתה במימון הילד ולא ניתנה במתנה. כך ניתן יהיה לחסוך במס הרכישה וכן למכור את הדירה ברווחים נאים גם בחלוף תקופה קצרה.

לסיכום

עמדנו על מקצת מהשיקולים והסיכונים העומדים בבסיס ההחלטה של הורה לרשום על שם ילדו הבוגר דירה, בין אם במתנה או באמצעות הלוואה. אכן, ישנם פנים לכאן ולכאן. בשורה התחתונה, אנו סבורים כי תכנון מראש, צפייה של מועד מכירת הדירה, והערכת השבח הצפוי, כל זאת בהסתמך על ייעוץ משפטי צמוד מתחילת הדרך, יכולים לחסוך עשרות אלפי שקלים, שלא לדבר על השקט הנפשי והימנעות מעגמת נפש מיותרת.

רישום דירה על שם הילד – משרד עו”ד ונוטריון זאב אורזל

 

 

 

 

קניית דירה – בדיקות מקדימות – עורך דין מקרקעין

קניית דירה עורך דין מקרקעין בבת יםהדבר הראשון אשר עורך דין מקרקעין מקצועי ייעץ לרוכש פוטנציאלי הוא לבדוק היטב את הנכס. “ייזהר הקונה” הוא ביטוי בלטינית במקור, המתאר תפיסה משפטית לפיה בחוזה מכר על כל צד לדאוג לענייניו: על הקונה לבדוק את הממכר היטב, ואילו על המוכר לא חלה כל חובה לגלות לקונה על פגם בממכר, גם אם ידע המוכר כי הקונה פועל מתוך טעות‏. כמובן שהיום מוטלת חובת תום לב גל על המוכר אך עדיין מקובל להטיל אחריות גדולה על הקונה. מכיוון שקניית דירה נחשבת לעסקה הגדולה ביותר שאדם ממוצע בישראל יעשה בחייו, הרי שמדובר בצעד כלכלי משמעותי, עם השלכות על מגוון תחומי חייו.

חשוב להדגיש כי מאחר והליך קניית דירה הינו מורכב וכרוך בלא מעט סיכונים, אין לצאת מנקודת הנחה כי לאחר שתקראו את המידע כאן תהפכו למומחים ברכישת נדל”ן ועל כן  לקראת עסקת נדל”ן הוא לשכור שירותי משרד עורך דין מקרקעין מנוסה ומיומן, כדי שילווה אתכם בעסקה ויטפל בה במקצועיות עד תומה.

 כללי

אז אתם מתכוונים לרכוש דירה. נפלא, אתם עומדים להיכנס לתהליך שיארך כמה חודשים עד לכניסה המיוחלת. אך מה קורה בחודשים האלו? למה זה לוקח כל כך הרבה זמן? מה הפעולות שיש לבצע? מהן הבדיקות שיש לערוך?

הרי לא כל יום קונים דירה. זוהי עסקה גדולה, עם השלכות עתידיות. ולכן, לפני שרצים לחתום על חוזה, חשוב לנהוג באחריות ובתבונה.

על כן, הבדיקות המקדמיות של הנכס הן השלב הראשוני והחשוב ביותר טרם כניסה לעסקה. כדאי  לוודא לפני קבלת ההחלטה הגורלית כי אתם לא קונים ‘חתול בשק’, אלא מודעים היטב לכל משתנים הרלוונטיים בנוגע לדירה המיועדת.

 בדיקה של הדירה וסביבתה – המלצות עורך דין מקרקעין

נדל"ן עורך דיןטרם קבלת החלטה  בדבר קניית דירה, רצוי לבקר בה לפחות פעמיים עד שלוש בשעות שונות על מנת לקלוט כמה שיותר פרטים על הדירה וכן לחוש את הסביבה והדינמיקה של השכונה.  אלו יעזרו לנו לבחון את טיב הדירה ולעמוד לעומק על מצבה הפיזי והסביבתי.

לא אחת נתקלנו במשרדנו – עורך דין מקרקעין בבת ים – באנשים שרכשו דירה בה התאהבו למן הרגע הראשון, אולם זמן קצר לאחר שעברו להתגורר בה בפועל הסתבר להם, להפתעתם כי בצמוד לבניין שוכן לו גן ילדים רועש ממש מתחת לחלון חדר השינה, או אנטנה סלולארית ענקית הממוקמת על גג הבניין שממול סלון דירתם, וכיו”ב, בהם, מרוב התלהבות, כלל לא הבחינו קודם לכן. הרי לא נרצה להתלהב מדירה להזדרז לרכוש אותה ואז לגלות כי הרחוב רועש מדי, הבית מלוכלך מדי, יש אנטנה סלולארית בסמוך, בית ספר מרעיש וכדומה.

על כן, טרם חתימה על חוזה קניית דירה, בחנו ובדקו היטב ומכל הזוויות האפשריות את מצבה הפיזי של הדירה, וכן את סביבתה הקרובה.

הסתובבו בדירה ובחנו היטב כל חדר וכל פרט. אל תהססו לשאול את המוכרים שאלות שונות ולבדוק את תקינות מכלול מערכות הדירה, כגון: חלונות ותריסים, מערכת מיזוג אוויר, צנרת, מצב ארונות, חפשו סדקים בקירות, סימני רטיבות המעידים על נזילות ו/או חדירת מי גשמים, מערכת החשמל וכדומה.

אחד השיקולים המרכזיים בקניית דירה הינו כיווני אוויר. שימו לב אילו כיווני אוויר לדירה והאם הם אכן פתוחים ולא חסומים ע”י בניין סמוך. לאלו יהיו השפעה על האור בנוסף לאוויר.

מומלץ תמיד גם לברר מיהו הקבלן שבנה את הבניין ולנסות לקבל מידע בדבר המוניטין שלו, איכות הבניה, בעיות ותביעות של ליקויי בניה, וכו’ (יהיו מקומות שרוכשים מוכנים לשלם 5%-10% ואף יותר מהמחיר המקובל עבור דירה שנבנתה ע”י חברה קבלנית ידועה הנחשבת כאמינה).

עורך דין נדל"ןאם אפשר מומלץ לברר עם דיירים אחרים בבניין על איכות החיים בו, טיב השכנים, בעיות אקוסטיקה, מפגעי תברואה, עבריינות, רמת התחזוקה הכללית בבניין, מספר הדירות המושכרות בבניין לעומת מספר הדירות בהן הבעלים עצמם מתגוררים בדירה (עשויה להיות לכך השפעה על איכות החיים בבניין, רמת הרעש, הקפדה על שמירת הניקיון ומצב התחזוקה הכללי, מידת שיתוף הפעולה של בעלי דירות לגבי בעיות בבניין, רצון לשדרג ולטפח את הרכוש במשותף, ועוד), וכן בעיות אחרות שהם מודעים אליהן, ככל שישנן.

בדיקות נוספות שמומלץ לבצע הם לגבי מצב הרכוש  בבניין אם מדובר בבית משותף, לדוגמא למי יש זכות לחנות בחניות, האם יש הצמדות לגג, שימוש במחסנים ומתקנים משותפים וכדומה.

לבי עניין שטח הדירה. ייתכנו שינויים בין מה שמופיע בנסח מלשכת רישום המקרקעין, לבין השטח המצוין בארנונה ובמקומות אחרים. זה נובע משיטות מדידה שונות. כדי לקבל אומדן הצליבו בין המידע ממקורות שונים.

כמה עולה דירה באזור?

ניתן לקבל מידע על עסקאות שנעשו באזור לפי גוש וחלקה באתר של רשות המיסים בשנים האחרונות על מנת לקבל אומדן מחירים בשכונה. כמו כן, ניתן לעשות שימוש באתר מדלן שמספק אינפורמציה רבה על הבניין והאזור והעסקאות שנעשו בו לפי היסטוריה. מידע זה יכול לסייע לכם במסגרת ניהול משא ומתן באשר למחיר העסקה.

בדיקת נסח טאבו (לשכת רישום מקרקעין)

נסח טאבו הינו מסמך חשוב מעין כמותו, והוא סוג של  תעודת הזהות של הדירה/נכס.

אם בידכם כתובת מדויקת ניתן למצוא באינטרנט את הגוש והחלקה של הנכס ובעזרתם ניתן להוציא נסח של הדירה או של הבניין ולראות מה המצב המשפטי שלה. כמובן שיש להתייעץ עם עורך דין מקרקעין בעניין זה שכן יש מידע שמופיע בנסח שעלול להיות משמעותי אולם אנשים שאינם מומחים לא ישימו לב אליו ועלולים להתעלם ממנו.

כיום, ניתן להוציא נסח טאבו עדכני בהליך מאוד פשוט הלוקח דקות ספורות, דרך האתר הממשלתי של אגף הסדר ורישום מקרקעין  או דרך אתר הדואר.

נסח הטאבו יעזור לנו לגלות האם הדירה אכן רשומה בטאבו, על שם מי הדירה רשומה, האם רובץ על הדירה שעבוד של הלוואת משכנתא, וכן האם ישנן לגביה בעיות מיוחדות, כגון: הערות אזהרה לטובת צדדים שלישיים, עיקולים, צווי בית משפט, הגבלות אחרות, ועוד.

כשם שלא הייתם קונים רכב יד ללא בדיקה, קל וחומר, טרם רכישת דירה, או כל נכס נדל”ן אחר. בדיקה שכזו יכולה לחסוך לכם הסתבכות וסיכונים ותעניק לכם שקט הנפשי.

כיום, ניתן לשכור מגוון שירותי בדק בית של חברות הנדסה העוסקות בבדיקות בית וביקורת מבנים (בעלות זניחה ביחס למחיר הדירה) המעניקים חוות דעת מקצועית ואובייקטיבית לגבי הנכס אותה, הן מבחינת המצב הפיזי הפנימי והן מבחינת הבניין, השכונה וסביבת האזור הקרובה. בדיקה שכזו תעריך את מצבה הפיזי, המתקנים והמערכות השונות,  ליקויי בניה בדירה, ליקויים תכנוניים, היתרים הנדסיים, מצב הבניין, מטרדים (רמות רעש, פשיעה, אנטנות סלולאריות, וכיו”ב), ועוד.

שמאות מקרקעין לנכס

עורך דין לענייני מקרקעין בת יםניתן ואף לעתים חובה (כאשר לוקחים משכנתא מהבנק) לשכור את שירותיו של שמאי מקרקעין מוסמך אשר יעריך עבורכם (או עבור הבנק) באופן מקצועי את השווי הריאלי של הנכס, כדי לסייע לכם בקבלת החלטה מושכלת לגבי הכדאיות הכלכלית של קניית דירה.

בנוסף, שמאי מקרקעין אמור לבצע בדיקות חיוניות הדרושות במקרים מיוחדים; כמו, למשל, קניית דירת גג, דירת גן, בית פרטי צמוד קרקע, מגרש, ועוד. תקלות רבות ברישום או שרטוט ותכנון של הבית אשר אינן עולות בקנה אחד עם המציאות מתגלות בבדיקה שמאית. תסבוכת בירוקרטית ומשפטית שכזו יכולה להיחסך לכם כאשר שוכרים את שירותיו של שמאי.

גם בעניין של חריגות בנייה הנחשב נושא כאוב ומסוכן שמאי יכול להתריע. חריגת בנייה מהווה למעשה עבירה פלילית שרשויות מקומיות אינן סלחניות כלפיה. לקיומן של עבירות כאלו יכולות להיות השפעה על שווי הנכס, אפשרויות השימוש בו, בעיות בקבלת משכנתא, וכן קנסות, צווי הריסה, חיובים נוספים של ארנונה והיטל השבחה מצד הרשות המקומית, ומגוון צרות שאף רוכש לא רוצה להיתקל בהן.

משכנתא והלוואות לרכישת דירה

אם בכוונתכם לממן חלק מרכישת הנכס ע”י הלוואת משכנתא, מומלץ לערוך בדיקות מקדימות מתאימות מול הבנק המלווה ולקבל ממנו מבעוד מועד מסמך הקרוי אישור עקרוני בדבר קבלת הלוואת משכנתא, עוד לפני חתימת הסכם הרכישה, על מנת למנוע הפתעות ו/או בעיות בהמשך בנושא זה של משכנתא. בעיות במימון העסקה יכולות “לפוצץ” עסקה ולגרום לעלויות מיותרות של שני הצדדים.
חשוב לדעת, היום חוזי רכישת דירה כוללים לרוב סעיף לפיו אי-קבלת משכנתא ו/או עיכוב בקבלתה על-ידכם, מכל סיבה שהיא, לא יהוו עילה מוצדקת מצדכם לביטול החוזה. לכן, במקרה ולא מאשרים את המשכנתא אתם חשופים לסיכון גבוה ביותר ועלולים להיקלע למצב של הפרה יסודית של ההסכם, עם אפשרות ממשית לתשלום פיצוי כספי מוסכם בסכום קבוע מראש וגבוה לטובת המוכר על פי ההסכם.

האישור העקרוני מהבנק ניתן למעשה על בסיס הנתונים הבסיסיים, אותם מסרתם לבנק, וכמובן בכפוף לנכונותם ואימותם, לרבות המצאת מסמכים רלבנטיים ודרישות נוספות לפי נהלי הבנק, אותן תמלאו בהמשך. המסמך בעצם מאשר כי הבנק מסכים ברמת העיקרון להעניק לכם הלוואת משכנתא למימון רכישת הדירה או הנכס.

אם למוכר קיימת משכנתא על הנכס ניתן לדעת על ידי עיון בנסח מלשכת רישום המקרקעין או כמובן ממידע שייתן לכן המוכר. מומלץ ומקובל לבקש לדעת מהי יתרת הסילוק המלאה שלה ולראות כי אכן המשכנתא תסולק עם תשלום הדירה. בדרך כלל נהוג לבקש מהמוכר להמציא לעיונכם מסמך (תדפיס רשמי) של הבנק הממשכן בדבר אישור יתרת הסילוק של המשכנתא הרובצת על הדירה.

לנושא זה חשיבות, בין היתר, מאחר ואתם תהיו מעוניינים לדעת מתי וכיצד מתכוון המוכר להסיר את המשכנתא שלו. האם יעשה כן בדרך של פירעון המשכנתא, או בדרך של גרירת המשכנתא לנכס אחר וחלופי אותו הוא רוכש למגוריו ו/או נכס נדל”ן אחר המצוי בבעלותו. עשויה להיות לכך רלוונטיות גם לגבי לוח התשלומים שלכם במסגרת העסקה, שכן אתם תעדיפו שפעולת סילוק המשכנתא על הדירה תתבצע בשלב מוקדם, ככל הניתן, ואם הינה נעשית באמצעות כספי התמורה שלכם, גם תצטרכו להיערך בהתאם ולסנכרן תשלומים, וכיו”ב.

תשריט דירה בטאבו – לשכת רישום המקרקעין

לפני קניית דירה, או בית, חשוב לגם עיין בתשריט הנכס (תשריט דירה) המצוי בלשכת רישום המקרקעין (לרבות תשריט של חניות, מחסנים, וכיו”ב). התשריט הוא בעצם התוכנית מחייבת לגבי הדירה מבחינת השטח, גבולותיו, החלוקה הפנימית, תוספות מיוחדות וכדומה. עורך דין מקרקעין מקצועי לא ירשה לכם לדלג על בדיקה שכזו ואף יסייע בניתוח המידע.

בבית פרטי, ניתן לראות בתשריט הנכס את השטח הבנוי, חניות, שטחי שירות, שטח חצר (גינה), מחסן, פתחים ודרכי גישה, ועוד. בדיקה של התשריט תעזור לנו לוודא, כי שטח הנכס והנספחים או המוצמדים אליו אכן תואמים מבחינה קניינית את זכויות המוכר בטאבו. בדירה השוכנת בבניין משותף התשריט יאפשר לכם לזהות את מיקום הדירה בקומה, התאמתה למספרי הגוש והחלקה שבנסח, וכן של הרכוש הצמוד לדירה, כגון: חניות, מחסן, גג, וכו’.  ניתן גם לדעת ולאמת, אם בוצעו או לא בוצעו בדירה שינויים או תוספות שונות שלא על פי החוק.

גם הבנקים למשכנתאות נוהגים לדרוש תשריט (בשלב בדיקת השמאי מטעם הבנק), לכן כדאי לוודא שהתשריט אכן קיים ו/או אין שום בעיה בנושא, למניעת עיכובים ו/או בעיות בקבלת הלוואת משכנתא.

חשוב לדעת! רבים נוהגים לדלג על שלב זה, מתוך חוסר ידיעה או מחשבה כי התשריט אינו חשוב. אולם, חשוב לוודא במפורש מול עורך דין קניית דירה המטפל לכם בעסקה אן נושא התשירט בטאבו מקבל תשומת לב.

תיק הרשות המקומית

רכישת דירה בדיקות מוקדמותבמחלקת ההנדסה של הרשות המקומית בה שוכנת הדירה ניתן לעיין במידע שימושי וחשוב טרם עסקת קניית דירה (המידע פתוח לעיון הציבור, ללא תשלום). זה מה שעושים בעצם שמאי מקרקעין רבים וגם עו”ד כדי לקבל מידע נוסף על הבניין והדירה.

בתיק הבית המשותף תוכלו לראות התכתבויות שונות (אם יש) לגבי הדירה ולגבי הבניין, למשל התנגדויות או חריגות כלשהן. זוהי דרך ללמוד מהי ה”היסטוריה” של הבניין והדירות. ניתן גם לברר מול פקידי העירייה האם ידוע להם על חריגות בניה, צווי הריסה, וכיו”ב.

במידה ומצב הדירה אינו תואם את היתר הבניה המאושר שבתיק, יתכן ויש חריגות בניה, אנו ניצבים למעשה בבעיה משום שהנכס הנמכר אינו תואם את האישורים בחוק. למעשה זהו פתח להסתבכות עתידית מול רשויות שונות.

בנוסף ניתן לבדוק האם קיימות זכויות בנייה בלתי מנוצלות לגבי הדירה.

אחד הבירורים החשובים שניתן לעשות ברשות המקומית הוא מידע לגבי היטל השבחה. לרוב, היטל ההשבחה חל על המוכר במסגרת הוראות הסכמי מכר, אולם בהחלט חשוב שגם הקונה יהיה ער לסוגיה מבעוד מועד (לרבות לצורך הכנסת מנגנון משפטי מתאים בחוזה, אשר יבטיח תשלום היטל השבחה ע”י המוכר). יתכנו עסקאות “נטו” בהם הרוכש נוטל על עצמו על תשלום היטל ההשבחה ועל כן ראוי שיברר על כמה הוא עומד.

עורך דין מקרקעין בבת ים

עורך דין קניית דירה

עורך דין קניית דירה

רכישת דירה עורך דין

משרד עורך דין מקרקעין זאב אורזל עוסק בליווי וטיפול משפטי של עסקאות מקרקעין, וכן בכל הכרוך בתחום המשפטי של מקרקעין, מאז שנת 1977. הניסיון והוותק אשר נצברו במשרד הופכים אותו להיות לעורך דין קניית דירה מומחה בעסקאות נדל”ן שונות על כל היבטים השונים ביניהם עריכת חוזים, מיסוי מקרקעין, רשויות מקומיות, פרוצדורה, רישום בלשכת רישום המקרקעין ועוד.

קרא על הבדיקות המקדימות לפני רכישת דירה

זאב אורזל – משמש גם עורך דין קניית דירה ומכירת דירה ומטפל במגוון עסקאות הקשורות בנדל”ן, החל מהסכמי מכר של דירות (בין אם זה יד שנייה או מקבלן) וכן של נכסי שונים של נדל”ן כגון מגרשים, חנויות ועוד.

תחום המקרקעין הינו מורכב ומסועף ביותר, עם עדכוני פסיקה וחקיקה תדירים. כמו כן, מדובר לרוב בעסקאות המערבות סכומי כסף גבוהים מאוד, הדורשות התמקצעות, יסודיות ודייקנות בטיפול בהן. לא בכדי פסקו שופטים כי לרוב עסקת מקרקעין היא העסקה הגדולה ביותר שאדם יעשה בחייו ועל כן ראוי שייקח לו עורך דין אשר ילווה אותו בעסקה שכן אליה נלווים הוצאות מס, הליכים ברשות המקומית, סיכונים משפטיים ועוד.

מכאן, כאשר אדם מתעתד לגשת לעסקת מקרקעין (כגון: קניית דירה, מכירת דירה, וכו’), או בכל עניין משפטי אחר הנוגע לנכסי מקרקעין, מומלץ לשכור את שירותיו של  עורך דין קניית דירה ותיק ומקצועי, בעל ידע רב ובקיאות בתחום, כמו גם ניסיון מוכח בתחום ספציפי זה.

שירותי המשרד

משרד עורך דין מקרקעין זאב אורזל עוסק במגוון עניינים הכרוכים במקרקעין, ביניהם:

 • ניסוח ועריכת הסכמי מכר מקרקעין, ובכלל זאת בתים, מגרשים, דירות למיניהן, חנויות, משרדים, קרקעות, ועוד.
 • ייעוץ וליווי משפטי במסגרת משא ומתן, וכן ביצוע כל הבדיקות המשפטיות המקדימות הנחוצות טרם חתימת העסקה על מנת להבטיח את זכויות הלקוח, אצל המוסדות השונים כגון: לשכת רישום המקרקעין (טאבו), מינהל מקרקעי ישראל, חברה משכנת, רשם משכונות, רשות המקומית, ועוד), לפני רכישה של נכסי נדל”ן.
 • ייצוג משפטי של רוכשים במסגרת עסקאות רכישת דירה חדשה מקבלן והשתתפות במשא ומתן במסגרת ניסוח חוזה הרכישה.
 • העברת דירות ונכסי מקרקעין במסגרת הליכי גירושין.
 •  ליווי וטיפול משפטי במסגרת רכישת דירות ונכסי מקרקעין אחרים מכונס נכסים.
 • העברת דירות ונכסי מקרקעין בירושה.
 • טיפול בעסקאות של העברה ללא תמורה (העברת דירה במתנה לקרוב ו/או צד שלישי).
 • התנהלות ורישום של מקרקעין בלשכות רישום המקרקעין (טאבו) בכל הארץ, כגון: רישום של הערת אזהרה במקרקעין, רישום התחייבות לרישום משכנתא ושל משכנתא, ביטול רישום משכנתא, רישום עסקת מכר, ביטול הערת אזהרה ושאר רישומים מכל הסוגים אצל מנהל מקרקעי ישראל ובחברה משכנת.
 • ייעוץ וליווי משפטי בכל נושא מיסוי עסקאות נדל”ן, מס שבח, מס רכוש, מס רכישה, מס מכירה ותכנון מס נכון תוך חיסכון מקסימלי ללקוח.
 • ניהול נכסי מקרקעין עבור לקוחות, לרבות נכסי נדל”ן מסחרי, נדל”ן מניב, נכסים פרטיים, כולל עבור תושבי חוץ.
 • עריכת חוזים והסכמים נוספים בתחום המקרקעין, כגון: הסכם שיתוף במקרקעין, הסכם פירוק שיתוף, ועוד.

הטיפול המשפטי של משרד עורך דין קניית דירה ומקרקעין זאב אורזל הינו מקצועי, מעמיק ולא מתפשר.

ליווי עסקת מקרקעין

עורך דין קניית דירה

קניית דירה ייעוץ משפטי

במהלך הירקמות העסקה אנו מלווים את הלקוח באופן אישי וצמוד, החל משלב המשא-ומתן הראשוני, התנהלות מול הצד השני ובא כוחו, ביצוע הבדיקות ההכרחיות בנוגע לסוג והעסקה בכללותה, עריכת חוזה המכר, מעמד החתימה, דיווח לרשויות המס, פעולות שונות בטאבו, ועד השלב הסופי של רישום הנכס בלשכת רישום המקרקעין על-שם הרכש וסיומה המוצלח של העסקה.

שלב הבדיקות המקדמיות בעסקת מקרקעיןלמאמר המלא לחץ כאן

הבדיקות המקדמיות נעשות על ידי הקונה שכן הוא זה אשר מתעתד לרכוש נכס מקרקעין ועליו מוטלת האחריות לבדוק האם הנכס אכן ראוי בעיניו לרכישה.

בשלב זה, כעורך דין קניית דירה אנו יוצרים קשר מול עורך הדין המייצג את המוכר של הנכס, על מנת להתחיל ולקדם את העסקה. זהו שלב בו מעבירים טיוטות ראשוניות של החוזה, מעירים הערות, מכניסים שינויים וכדומה על מנת לשמור על האינטרסים של הלקוח שלנו. כל לקוח רשאי להיות מכותב או מעודכן בשלב זה של ההערות לחוזה ואף להעיר הערות בעצמו אם משהו ממש חשוב לו. העדכונים בשלב זה הם שוטפים וחותרים לעבר השלמת החתימה על העסקה תוך שמירה על הלקוח שלנו וכספו. במסגרת הסכם המכר, אנו דואגים להגן על הלקוח בכל דרך אפשרית, לרבות הכנסת מנגנונים משפטיים ייחודיים, על מנת למנוע בעיות וסיבוכים מצדכם במהלך יישום העסקה בפועל.

טרם חתימת חוזה מכר, החוזה המסוכם ניתן לעיון הלקוח על מנת שיעבור עליה יחד איתנו, ויבין את הוראותיו השונות החוזה, תוך מתן דגשים והארות בדבר נקודות חשובות.

במקביל, ורצוי בשלב התחלתי של המשא ומתן, יש לבצע סדרה של בדיקות משפטיות מקדימות ביחס לזכויות המוכר בנכס ולנכס עצמו, כאשר אין לדלג על שום פרט ובדיקה הנדרשים, כגון:

 • בדיקת שווי נכס על פי רשויות מיסוי מקרקעין והערכות שומה לתשלום.
 • הוצאת אישור זכויות ממינהל מקרקעי ישראל ו/או חברה משכנת, כולל דף הנחיות לצורך העברת זכויות (לדירות שאינן רשומות בלשכת רישום המקרקעין וטרם הוסדר הרישום).
 • הוצאת נסח טאבו תשריט נכס בלשכת רישום המקרקעין.
 • בדיקת תיק בעניין ברשות המקומית.
 • בדיקת שעבודים או עיקולים הרובצים על הנכס.
 • בדיקות נוספות שונות על מנת לוודא כי אין חתולים בשק או הפתעות שונות אחרות.

אנו מעדכנים את הלקוח באופן שוטף בבדיקות ואם משהו נראה חשוב או ראוי בדיקה יסודית יותר מתריעים על כך, לרוב ניתן למצוא פתרונות משפטיים לנושאים בעייתיים שיש צורך ללטש.

לאחר שמגיעים להסכמה ויש נוסח סופי ומוסכם לחוזה המכר קובעים פגישה עם הצד השני לחתימה ובכך בעצם מתחילה רשמית העסקה עצמה.

מהלך עסקת מקרקעין

לצורך העברת זכויות במקרקעין ורישומן נדרשים אישורים שונים כגון אישורי מס שבח, מס רכישה, מס רכוש לעתים, אישור רשות מקומית על כך שאין חובות על הנכס. אם מדובר בנכס הרשום בחברה משכנת אז נדרשים עוד טפסים שונים לבקשת החברה על מנת להעביר זכויות.

בכל אלו אנו מטפלים ודואגים לקבל את האישורים בהקדם האפשרי על מנת לסיים את העסקה באופן חלק ומהיר.

התשלומים השונים מחולקים באופן כזה אשר מגן על הלקוח ולא יותיר בידו חובות או מיסים לא משולמים. או לחילופין תשלום חסר או אי השלמת עסקה.

סיום העסקה מתרחש מבחינת המוכר כאשר הוא העביר לידי הקונה את כל האישורים הנדרשים מצידו. מבחינת הקונה עליו לוודא כי הוא מחזיק בידו גם את אישור מס הרכישה בו הוא נדרש, וכל האישורים מדוייקים כולל אישור הרשות המקומית. אז עורך דין מקרקעין ניגש ללשכת רישום המקרקעין ומצרף את כל המסמכים הדרושים ומגיש את התיק לרישום. מרגע הגשת התיק ועד לרישומו יכולים לחלוף כמה שבועות עד כמה חודשים תלוי בקצב העבודה של לשכת רישום המקרקעין. בסופו של דבר לאחר שהעסקה נרשמת בלשכת רישום המקרקעין הרוכז מרבל שטר מכר חתום ומעושר שאכן הוא בעל הנכס.

אישורי נוטריון בעסקאות מקרקעין

עורך דין מקרקעין זאב אורזל הינו גם נוטריון מוסמך ובכך יכול להעניק במסגרת הליך העסקה גם אישורים נלווים של נוטריון ככל שיידרשו. האישורים הנפוצים בדרך כלל הינם:

 • אישורי חיים נוטריונים ללשכות רישום מקרקעין (טאבו), וכן מוסדות ורשויות שונים.
 • אימות חתימה נוטריוני על ייפוי כוח בלתי חוזר לפעולות עורך דין מקרקעין בקניית דירה מקבלן, או לצורך רישום זכויות בחרה משכנת על פי דרישה;
 • אימות חתימה נוטריוני על ייפוי כוח מקרקעין לבנקים שונים;
 • אימות ייפוי כוח נוטריוני לפעולות שונות ע”י עורך דין מקרקעין;

הידע המקצועי הרב והניסיון המוכח, אשר הצטבר במשרד במהלך השנים של טיפול בעסקאות מקרקעין רבות, והכולל היבטים של תכנון מיסוי מקרקעין אופטימליים, כמו גם הכרת שוק הנדל”ן בכללותו, מאפשר לנו להעניק ללקוחותינו את השירות המשפטי הטוב ביותר תוך צמצום מקסימאלי של סיכונים וכך גם למקסם הרווחיות של העסקאות עבור הלקוחות.

ניתן לקבוע פגישת ייעוץ

במסגרת פגישת ייעוץ נוכל לספק לכם מידע ומענה לכל שאלה ו/או בעיה בתחום של מקרקעין ומיסוי נדל”ן. כמו כן, נוכל להעניק הכוונה משפטית והמלצות מהניסיון הפרקטי שלנו, לרבות כלים שימושיים חשובים. ניתן לקבל בסיום הפגישה תוכלו לקבל הצעת מחיר מסודרת ומפורטת לטיפול משפטי מקצועי בעניינכם.

שכר טרחת עורך דין קניית דירה במשרדנו הנו הוגן ואף נמוך מן התעריף המומלץ על פי לשכת עורכי הדין.

לחץ כאן ליצירת קשר

זאב אורזל – עורך דין קניית דירה בת ים