מה זה צו ירושה

צו ירושה דוגמאכאשר מבקשים יורשים לחלק את הירושה ולפנות לגורמים השונים כמו בנקים, לשכות רישום המקרקעין, משרד התחבורה וכדומה הם מתבקשים להציג צו ירושה. לקוחות רבים שואלים אותנו מה זה צו ירושה ואיך מוציאים צו ירושה?

אז מה זה צו ירושה ?

צו ירושה הוא למעשה צו משפטי של בית משפט (המונפק בדרך כלל על ידי הרשם לענייני ירושה) הקובע את חלקם של היורשים השונים בעיזבונו של הנפטר על פי החוק. כאשר אדם נפטר, כלל נכסיו נקראים עיזבון והם מהווים את הירושה על הנפטר.

צו הירושה למעשה קובע כמה אחוזים או חלקים יקבל כל יורש מתוך העיזבון כולו המיוצג כשלם. הצו מפרט זאת בצורה של שברים כמו 1/2, 1/3 וכן הלאה. הצו אינו כולל פירוט מדויק של העיזבון ואיזה פריט או נכס עובר ליורש מסוים אלא רק את אופי החלוקה של העיזבון בכללותו. חלוקה מדוייקת של נכסים ורכוש ניתן לבצע רק אם המנוח השאיר אחריו צוואה או בעזרת הסכם בין יורשים. הוצאת צו ירושה מאפשרת העברת נכסים, זכויות וכספים הרשומים על שם המוריש אל היורשים החוקיים שכן הצו מחייב כלפי הרשויות השונות.

על מנת להוציא צו ירושה יש לפנות בבקשה אל הרשם לענייני ירושה במחוז אשר בתחום סמכותו מקום מושבו של המנוח בעת פטירתו.

קרא כאן בפירוט על הוצאת צו ירושה

במידה והמנוח השאיר צוואה אחריו אז במקרה זה יש להוציא צו קיום צוואה אשר יקבע כי יש לחלק את העיזבון על פי הצוואה. קרא כאן עוד על הוצאת צו קיום צוואה.

לאחר שמוגשת בקשה לצו ירושה והתהליך עובר בצורה חלקה דרך הרשם לענייני ירושה והאפוטרופוס הכללי (כלומר אין התערבויות או התנגדויות לצו) מתקבל הצו המיוחל.

האם חייבים להוציא צו ירושה ?

צו ירושה שאלותבדרך כלל יחד עם שאלת מה זה צו ירושה נשאלת גם השאלה ובשביל מה צריך אותו?
בתחילת ההליך אנו מבררים האם לנפטר היה רכוש או נכסים בכלל לחלק. לעיתים אפשר להימנע מכל התהליך של הוצאת צו ירושה אם למנוח לא היה רכוש של ממש ולמעשה הצו יהיה מיותר. אם המנוח התגורר בשכירות ובחשבון הבנק לא נותר הרבה או שליורשים הייתה הרשאה אליו, אין הכרח להוציא את הצו. חשבון הבנק יכול להיוותר מוקפא ושאר הנכסים הם בד”כ מיטלטלין המחולקים באופן אישי על ידי היורשים.

האם צו ירושה מחייב את היורש לרשת?

לא. ישנם מקרים בהם יורש מעדיף שלא לרשת את החלק לו הוא זכאי בעיזבון המנוח. על פי חוק הירושה ניתנת ליורש האפשרות להצהיר בפרק הזמן שבין מות המנוח ועד לחלוקת העיזבון שהוא אינו מעוניין בחלקו בעיזבון ולמעשה מסתלק ממנו. חופש זה נובע מהעיקרון  מהעיקרון שאין לחייב אדם לרשת בניגוד לרצונו. מקרים אלו אינם כה נדירים, לדוגמה: ילדים שמסתלקים מעיזבון האב שנפטר לטובת האימא שעדיין בחיים. כך כלל הנכסים עוברים אליה וכשהיא תעבור מן העולם הירושה תתחלק בין הילדים על פי דין.

מי הם היורשים על פי דין?

חוק הירושה קובע מעגלי קרבה שונים המגדירים מי הם היורשים ובאילו תנאים. בעיקרון ישנם שלושה מעגלים כאשר המעגל הראשון יורש אלא אן כן אין יורש ממנו ואז הירושה עוברת למעגל השני וכן הלאה. קרא כאן על חלוקת ירושה ללא צוואה.

במקרה בו המנוח לא הותיר אחריו קרובי משפחה הקבועים בחוק או ידוע בצבור, המדינה יורשת את עיזבונו. במקרה שכזה מנוהלים נכסי העיזבון שהוקנו למדינה על-ידי אגף האפוטרופוס הכללי עד לשחרורם בהתאם להוראות הדין.

הוצאת צו ירושה – איך מוציאים צו ירושה

בקשת הוצאת צו ירושהמשרדנו נותן שירות של הוצאת צו ירושה החוסך זמן וטרחה עבור הלקוחות שלנו.

מכיוון שהליך הוצאת צו ירושה כרוך במילוי טפסים ארוכים וסבוכים מבחינה ביורוקרטית הדורשים אימות חתימה מול עורך דין, באופן טבעי לקוחות רבים פונים אלינו בבקשה לעזרה בעניין הוצאת צווי ירושה.

השירות מבוצע על ידי עורכי דין המתמחים בתחום הירושה ועיזבון בכלל ובעלי ניסיון רב בהוצאת צווים משפטיים בפרט. היות ומשרדנו עוסק בענייני ירושה עשרות שנים ומודע להליך מקרוב אנו מכירים היטב את ההתנהלות וצורת העבודה הרצויה מול הרשם לענייני ירושה ויודעים מה כדאי לעשות ומה לא מומלץ לעשות בכדי שהליך הוצאת צו הירושה יעבור ללא עיכובים ובעיות והלקוח יקבל את צו הירושה מהר ככל הניתן.

איך מוציאים צו ירושהבעקבות פניות רבות מאנשים המבקשים מאיתנו עזרה והדרכה איך מוציאים צו ירושה וכיצד יש למלא את טופס הבקשה לצו ירושה, מהם המסמכים אותם יש לצרף ומה הכוונה במונח משפטי כזה או אחר, הבנו שהדרישות להגשת בקשה לצו ירושה קשות להבנה ללא ידע משפטי (לא מעט עורכי דין מתקשים בעצמם עם ההליך). ועל כן, על אך המידע הרב באינטרנט ובמשרד המשפטים רבים מתקשים למלא את הבקשה להוצאת צו ירושה כהלכה ומגישים את הבקשה באופן שגוי וכתוצאה מכך הליך הוצאת צו הירושה נכשל או מתעכב חודשים רבים- עובדה אשר מכבידה וגורמת נזק ליורשים.

על פי סעיף 14 (ב) לתקנות הירושה:
לא תתקבל בקשה לצו ירושה או לצו קיום אלא אם כן התמלאו כל אלה:
1) כל הפרטים הנדרשים לפי הטופס שנקבע בתקנת משנה (א) מולאו כהלכה וצורפו
לטופס כל המסמכים הנדרשים לפי תקנות אלה;”

החשיבות הגדולה הנובעת מהוצאת צו ירושה נובעת מהעובדה כי כי כל עוד אין בידי היורשים צו ירושה שהונפק מרשם הירושה, למעשה כל נכסי הירושה מוקפאים ולא ניתן לעשות בהם שימוש, לחלק או להעביר אותם. פעולות שונות כמו העברת בעלות על רכב, שימוש בכספי חשבון בנק, העברה, מכירה או השכרה של נכס מן הירושה וכיוצא בזה.


מה אנו עושים עבורכם לצורך הוצאת צו ירושה?

במהלך הבקשה לצו ירושה אנו מבצעים מספר פעולות:
בחינת מצב היורשים וסטטוס כשירות לרשת.
עריכת הבקשה לצו ירושה בצורה נאותה.
בדיקת המסמכים המשפטיים שיש לצרף.
חתימה על תצהיר ואימות נתונים על ידי עורך דין.
הגשת הבקשה לרשם לענייני ירושה המתאים.
מעקב אחר התקדמות הטיפול בבקשה מול רשם הירושה עד קבלת הצו.

מחיר צו ירושה – כמה עולה להוציא צו ירושה?

העלות של הליך הוצאת צו ירושה מורכבת משניים:
תשלום אגרות לרשם לענייני ירושה ותשלום שכר טרחת עורך הדין.
מכיוון שהאגרות הנדרשות לצורך הוצאת צו ירושה משתנות על פי משרד המשפטים יש להתעדכן באתר של הרשם לענייני ירושה בנוגע לגובה האגרות המדויק או ליצור קשר עם משרדנו.
תשלום שכר טרחת עורך הדין שאנו גובים עבור הוצאת צו ירושה נמוך משמעותית מן התעריף המומלץ של לשכת עורכי הדין ועומר על 2,500 ₪ בתוספת מע”מ ( לבקשה רגילה סטנדרטית) ללא התנגדויות.

לעתים ההליך של הנפקת צו ירושה מסתבך כאשר מוגשת התנגדות לצו. מי שיש בידו טענה או סיבה שבגינה הוא חושב שאין לתת צו ירושה על סמך הבקשה שהוגשה לרשם, יכול להגיש התנגדות למתן צו הירושה בחלון הזמנים שקבע לכך הרשם.  במקרה כזה, הבקשה עוברת לצו ירושה לבית המשפט למעשה מתחילים הליך של ניהול משפט לכל דבר ועניין. משכך עלות ניהול משפט אינה נכללת בשכר טרחה להוצאת צו ירושה.

מתי ואיך מוציאים צו ירושה?

כאשר המנוח לא הותיר אחריו צוואה, או כאשר קיימת צוואה אשר אינה כוללת את כל רכושו של המנוח יש לבקש צו ירושה. במקרה כזה זהות היורשים וחלקם בירושה, נקבע על פי האמור בחוק ומטרת הצו היא להצהיר על זהות היורשים וחלקם בעיזבון.

הבקשה למתן צו ירושה, מוגשת לרשם לענייני ירושה בלשכה המתאימה על פי מקום מגוריו של המנוח. מבקש הבקשה הנו אחד היורשים, או אחד היורשים של יורש אשר נפטר.

פעולות הרשם לענייני ירושה

משהוגשה בקשה להוצאת צו ירושה, הרשם בוחן האם קיים תיק קודם על שמו של המנוח והאם הבקשה שהוגשה, תקינה, הוגשה על ידי אדם המוסמך לכך (יורש) ואם אין בה פרטים חסרים. בנוסף בודק הרשם אם לא הופקדה צוואה על ידי המנוח אשר גוברת על צו ירושה.

לאחר בדיקה מקדמית זו של הרשם, מתפרסמת מודעה בעיתון, בדבר הגשת בקשה לקבלת צו ירושה. כך למעשה ניתן למי שישי לו עניין להגיש התנגדות למתן הצו. במקביל, מועברת הבקשה לתגובתו של בא כוחו של היועץ המשפטי לממשלה. אם הוגשה התנגדות לבקשה, מעביר הרשם את התיק לטיפולו של בית המשפט לענייני משפחה, אשר ידון בבקשה ויקבל החלטה, האם לתת צו ירושה.

מה כוללת הבקשה להוצאת צו ירושה?

תעודת פטירה לצורך הוצאת צו ירושההבקשה לקבלת צו ירושה היא למעשה טופס ייעודי ארוך מאוד אותו ניתן להוריד מאתר האינטרנט של משרד המשפטים. אשר מכיל פרטים רבים אותם יש למלא . בנוסך יש לצרף לבקשה מסמכים רלוונטיים, כמו תעודת פטירה ועותק מן ההודעה שנשלחה ליורשים, על הגשת הבקשה. מילוי הבקשה באופן מדויק שוב מאוד, אחרת, מוחזרת הבקשה אל השולח למילוי הפרטים החסרים והמשמעות היא כי הטיפול בבקשה מתעכב. לאחרונה עקב עומסים אצל הרשם, צווי ירושה מתעכבים גם כך ולכן רצוי להימנע מעיכובים מיותרים ולמלא את הבקשה כראוי.

משכך, כפי שנאמר קודם לכן, עקב המורכבות רבים מעדיפים למסור את הטיפול בבקשה להוצאת צו ירושה, לעורך דין המתמחה בענייני ירושה. כך יודעים היורשים כי הבקשה מטופלת בצורה מיטבית והצו יינתן בהקדם האפשרי.

לסיכום: איך מוציאים צו ירושה ?

  1. משיגים תעודת פטירה
  2. ממלאים בקשה לצו ירושה (בעזרת עו”ד) ומאמתים חתימה עליה מול עו”ד
  3. מצרפים את הטפסים הנדרשים, אגרות, תעודות ותצהירים
  4. מגישים לרשם הירושה במחוז מגוריו של המנוח/ה.

===> צרו קשר לייעוץ מיידי איך מוציאים צו ירושה ו/או צוואה למשרדנו